pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2020”

TLA Kancelaria > TP > Upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2020”

Zgodnie z uprzednim art. 9a ust. 2h oraz obecnym art. 11r ustawy o CIT analizy porównawcze oraz analizy zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata. W związku z tym w sytuacji, gdy benchmarking został sporządzony dla transakcji realizowanej w roku podatkowym 2017 (od tego roku zaistniał obowiązek załączania do dokumentacji benchmarkingów), zachowuje on swą aktualność dla lat podatkowych 2018 i 2019 (przy założeniu braku istotnych zmian warunków transakcji).

W związku z tym, podatnicy, którzy objęli benchmarkingiem transakcje realizowane w 2017 r. będą zobowiązani do przygotowania „nowego” benchmarkingu dla 2020 r.

Co do zasady benchmarkingi należy sporządzić do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (a więc generalnie do 30 września 2021 r.), niemniej nowe regulacje w zakresie korekt cen transferowych niejako „wymuszają” na podatnikach ich posiadanie już na moment realizacji transakcji w 2020 r.

Należy zwrócić uwagę, iż jednym z warunków umożliwiających dokonanie korekty cen transferowych jest dokonywanie transakcji zgodnie z zasadą ceny rynkowej już na moment ich realizacji. W związku z tym podatnicy:

  • w sytuacji gdy w trakcie/na koniec roku korygują rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
  • powinni zadbać, aby już na etapie realizacji transakcji rozliczenia miały charakter rynkowy (tj. w głównej mierze zgodnie z rynkową dla danej transakcji metodą oraz np. rynkową marżą).

W tym celu warto już teraz zastanowić się nad przygotowaniem „nowych” benchmarkingów dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2020 r.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa