pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ustanowienie służebności przesyłu a KUP

TLA Kancelaria > CIT > Ustanowienie służebności przesyłu a KUP

Pragniemy wskazać Państwu na korzystną dla podatników interpretację podatkową z dnia 11 czerwca 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-242/12/CzP) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy stwierdził, że wydatki  poniesione na ustanowienie służebności przesyłu można uznać za koszty pośrednio związane z przychodami, potrącalne w momencie ich poniesienia.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka zajmująca się zbiorowym dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. W swojej działalności wykorzystuje ona infrastrukturę przesyłową obejmującą rurociągi przechodzące przez grunty należące do osób trzecich. W tym celu ustanawia na potrzebnych dla niej gruntach służebności przesyłu. Spółka wskazała, że w związku z ustanowieniem służebności ponosi wydatki takie jak: wynagrodzenia, opłaty notarialne, administracyjne, skarbowe, sądowe, koszty wyceny rzeczoznawców majątkowych.

Ustanowienie służebności przesyłu umożliwia przedsiębiorcom tego rodzaju, co spółka wnioskująca, korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie zgodnym z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. Użytkowanie nieruchomości w ramach takiej służebności może odbywać się nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem – jednorazowym lub płatnym periodycznie.

Organ podatkowy uznał, że wskazane wydatki na ustanowienie służebności przesyłu są kosztami pośrednio związanymi z przychodami, które rozpoznaje się w momencie ich poniesienia. Podkreślił dalej, że istotą tych wydatków jest stworzenie możliwości korzystania z oznaczonych nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności. Dlatego wydatki takie stanowią samodzielną pozycję kosztową.

W odniesieniu do kwestii, czy takie wydatki nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej urządzeń przesyłowych, zauważono, że wprawdzie nie ma wątpliwości co do tego, że wydatki związane z ustanowieniem służebności przesyłu są powiązane z prowadzoną inwestycją, jednak nie oznacza to automatycznie, że powinny być zakwalifikowane jako koszt wytworzenia środka trwałego. Wydatki takie, jako związane z możliwością korzystania z oznaczonych nieruchomości, nie stanowią bowiem elementu składowego kosztu wytworzenia środka trwałego. W konsekwencji, wydatki te będą stanowić samodzielną pozycję kosztową, niezależnie od tego, czy zostaną poniesione przed ustanowieniem służebności (np. opłaty notarialne, koszty wyceny), czy też później (np. regularna opłata umowna na rzecz właściciela nieruchomości).

Podsumowując, wydatki na ustanowienie służebności, chociaż są powiązane z prowadzoną inwestycją w postaci położenia infrastruktury przesyłowej, to de facto są ponoszone przede wszystkim w celu uzyskania możliwości korzystania z cudzych nieruchomości. Dlatego też nie wchodzą w zakres wydatków kwalifikowanych jako koszt wytworzenia środka trwałego, lecz są związane w sposób pośredni z uzyskiwanymi przychodami, przez co są rozpoznawane jako koszt podatkowy w momencie ich poniesienia.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa