pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Utrata towaru a prawo do odliczenia podatku naliczonego

TLA Kancelaria > VAT > Utrata towaru a prawo do odliczenia podatku naliczonego

W stanie faktycznym będącym przedmiotem oceny przez Ministra Finansów podatnik prowadził internetową platformę sprzedażową oferującą szeroki asortyment towarowy. W związku z tym, celem zapewnienia należytego nadzoru nad stanem magazynowym, podatnik zawarł umowę o zarządzanie magazynem z profesjonalnym operatorem logistycznym. Podatnik wskazał, że pomimo zachowania należytej staranności przez zarządzającego magazynem, może w przyszłości zaistnieć sytuacja, w której towar zostanie zagubiony, uszkodzony lub skradziony na skutek włamania do obiektu.

Po stronie podatnika powstała zatem wątpliwość, czy będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym zakupione towary nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia towaru uniemożliwiającego jego sprzedaż, z przyczyn niezależnych od podatnika.

Organ w omawianej interpretacji wskazał, że:

  • decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (zadeklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi,
  • najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem podkreślić trzeba, że jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług.

Organ, opierając się o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, podkreślił, że w przypadku, gdy zakup danego towaru przez podatnika jest dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, jego prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze wskazanym nabyciem zostaje zachowane, a tym samym nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.

Opisywane stanowisko wpisuje się w powszechnie przyjętą zasadę zgodnie, z którą w przypadku stwierdzenia niedoborów towarów, o obowiązku skorygowania wcześniej odliczonego od nich podatku VAT, przesądzać będą przyczyny powstania takich niedoborów. Zatem podatnik, chcąc utrzymać nabyte prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie zobowiązany do wykazania, że niedobory powstały z przyczyn od niego niezależnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa