pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

WHT – jakie zmiany zakłada nowa dyrektywa unijna?

TLA Kancelaria > WHT > WHT – jakie zmiany zakłada nowa dyrektywa unijna?

Cele

19 czerwca 2023 Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy tzw. Dyrektywy „FASTER” dotyczącej WHT. Dyrektywa skupia się na WHT pobieranym od dywidend i odsetek należnych z tytułu papierów wartościowych.

Komisja Europejska wskazuje na to, że obecne procedury zwrotu podatku są: 

 • nieefektywne – wiążą się z kosztownymi i długotrwałymi procedurami zwrotu,  
 • związane z wysokim ryzykiem nadużyć podatkowych. 

Cele, jakie przyświecają autorom dyrektywy, polegają na zapewnieniu sprawiedliwego opodatkowania i wzmocnieniu rynków kapitałowych poprzez: 

 • ułatwienie inwestycji transgranicznych,  
 • zapobieganie nadużyciom podatkowym i zapewnienie odpowiednich narzędzi do ich zwalczania, 
 • uproszczenie i zapewnienie skuteczności procedur WHT. 

Zmiany mają doprowadzić do oszczędności kosztów dla inwestorów, które rocznie mają sięgać ok. 5 mld EUR. 

Nowe rozwiązania  

Kluczowym elementem jest wspólny ogólnounijny cyfrowy certyfikat rezydencji. Zgodnie  
z projektem dyrektywy:  

 • państwa członkowskie mają wydawać certyfikat w terminie jednego dnia od złożenia wniosku; 
 • certyfikat zawiera konkretne ujednolicone informacje niezależnie od wydającego państwa członkowskiego; 
 • w certyfikacie nie musi być wymienione państwo członkowskie, w którym realizowana jest inwestycja; 
 • jego ważność obejmuje co najmniej cały rok kalendarzowy i jest ważny przez ten okres (państwa członkowskie mogą wydawać certyfikat na okres dłuższy); 
 • certyfikat ma być zabezpieczony pieczęcią elektroniczną i nadawać się do odczytu zarówno przez człowieka, jak i w formie maszynowej np. w formacie PDF. 

Dodatkowo Komisja przewiduje wdrożenie dwóch procedur zwrotu WHT: 

 • „ulgi u źródła” – prawidłową kwotę podatku nalicza podmiot pobierający WHT w chwili wypłaty dywidendy/odsetek, 
 • „szybkiego zwrotu” – podatek potrąca się według wyższej stawki stosowanej w państwie źródła, ale zwrot nadwyżki następowałby maksymalnie 25 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego. 

Przepisy dyrektywy mają być stosowane przez państwa członkowskie od 1 stycznia 2027 roku.

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa