pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

WHT – Termin na złożenie oświadczenia następczego WH-OSC  

TLA Kancelaria > WHT > WHT – Termin na złożenie oświadczenia następczego WH-OSC  
WHT terminy

Przepisy w zakresie podatku u źródła, które dotyczą limitu wypłat w wysokości 2 mln zł (o limicie i należnościach, które wchodzą w limit, pisaliśmy tutaj) obowiązują już rok.  

Niektórzy płatnicy, którzy przekroczyli wspomniany limit wypłat, w celu niepobierania podatku od nadwyżki powyżej 2 mln zł według stawki podstawowej, zdecydowali się złożyć w 2022 r. oświadczenie płatnika (tzw. oświadczenie pierwotne). 

Oświadczenie następcze 

Jeżeli płatnik, po złożeniu oświadczenia pierwotnego, dokonywał dalszych wypłat podlegających limitowi 2 mln zł do danego podatnika będącego zagranicznym podmiotem powiązanym i nie pobierał podatku od tych należności według stawki podstawowej (gdyż spełnione zostały przesłanki dla stosowania określonej preferencji)

  • przykładowo w październiku płatnik wypłacił dywidendę na kwotę 5 mln zł do zagranicznego podmiotu powiązanego,  
  • złożył oświadczenie pierwotne w ustawowym terminie,  
  • a w grudniu wypłacił należności licencyjne na kwotę 500 tys. zł do tego samego podmiotu i nie pobrał podatku od tych należności według stawki podstawowej (stosował określoną preferencję),  

wówczas płatnik jest zobowiązany złożyć tzw. oświadczenie następcze, w którym oświadcza, że płatnik w momencie dokonania dalszych wypłat należności: 

  • „posiadał dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1 (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, przyp. TLA), nie posiadał wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania”. 

Termin  

Oświadczenie następcze składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (albo okresu, o którym mowa w art. 26 ust. 2j ustawy o CIT), czyli co do zasady, dla większości płatników ostatecznym terminem na złożenie oświadczenia następczego jest 31 stycznia 2023 r. 

Warto zatem jak najszybciej dokonać przeglądu transakcji dokonywanych po złożeniu oświadczenia pierwotnego i ustalić, czy płatnik powinien złożyć oświadczenie następcze tj. sprawdzić, czy spełnione są warunki będące przedmiotem tego oświadczenia, a jeśli nie – należy wpłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. 

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa