pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wniosek o opinię lub zwrot WHT tylko z polskim NIP? 

TLA Kancelaria > WHT > Wniosek o opinię lub zwrot WHT tylko z polskim NIP? 

Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji może zostać złożony co do zasady przez:  

  • podatnika (podmiot zagraniczny) – formularz WH-WOZ lub 
  • płatnika – formularz WH-WOP. 

Z praktyki TLA wynika, że zdecydowana większość wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji składana jest przez płatników tego podatku (m.in. z powodu kwestii NIP, o której w dalszej części wpisu). 

Złożenie wniosku o zwrot pobranego WHT w związku z zastosowaniem tzw. mechanizmu pay & refund uzależnione jest natomiast od tego, który podmiot ponosi ciężar ekonomiczny podatku.  
W związku z powyższym wniosek o zwrot WHT może złożyć: 

  • podatnik (podmiot zagraniczny), który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu – formularz WH-WCZ lub
  • płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku – formularz WH-WCP.  

W przypadku składania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji lub wniosku o zwrot WHT przez podatnika (podmiot zagraniczny),  zagraniczni podatnicy mogą się zdziwić.  

Okazuje się bowiem, że część B wniosków (formularze WH-WOZ i WH-WCZ), która zawiera miejsce na „Dane podatnika”, należy wpisać „Identyfikator podatkowy NIP”. Nie ma niestety możliwości alternatywnego wpisania zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej, jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatnika WHT oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do preferencyjnego opodatkowania WHT lub wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji czy wniosku o zwrot WHT.  

Zatem warunkiem koniecznym wystąpienia z wnioskiem o opinię o stosowaniu preferencji lub uzyskania zwrotu WHT przez podatnika zagranicznego jest uprzednie uzyskanie przez zagranicznego podatnika polskiego numeru NIP

Już teraz zagraniczni kontrahenci wykazują duże zaskoczenie, kiedy polskie spółki wysyłają do nich ankiety z „dziwnymi” pytaniami i proszą o przesłanie różnorakiej dokumentacji, uzasadniając to tym, że niezwrócenie się o takie dane może skutkować obowiązkiem pobrania WHT.  

Gdy dowiadują się, że uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji lub zwrotu WHT będzie wymagało dodatkowych czynności w postaci uzyskania NIP w Polsce, mamy obawy, że zaczną się poważnie zastanawiać nad tym, czy nadal opłaca się utrzymywać relacje biznesowe z polskimi spółkami. 

Taki skutek chciało osiągnąć Ministerstwo Finansów? 

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa