pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wrze(sień) w TP

TLA Kancelaria > TP > Wrze(sień) w TP

Przypominamy, iż podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. oraz których rok podatkowy skończył się w dniu 31 grudnia 2018 r., mają obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu do końca września 2019 r.:

  • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym o sporządzeniu analiz porównawczych (w przypadku „wyboru” do udokumentowania transakcji regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. – również o oświadczenie o „rynkowości” realizowanych transakcji);
  • uproszczonego sprawozdania CIT-TP (niezależnie od wyboru regulacji), jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w 2018 r. równowartość 10 000 000 EUR (po przeliczeniu wg kursu z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który składane jest CIT-TP).

W przypadku dokumentowania transakcji na podstawie regulacji obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r. oświadczenie składane jest:

  • na piśmie lub za pomocą platformy ePUAP;
  • zgodnie z komunikatem MF : „(…) osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej (…). Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do wykonywania tych czynności.”

W przypadku „wyboru” nowych regulacji oświadczenie składane jest:

  • tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP (założenie konta jest możliwe bez wizyty w urzędzie, jeżeli osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny),
  • oświadczenie podpisywane jest przez kierownika jednostki w rozumieniu UoR (lub każdą osobę uprawnioną do reprezentacji, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki) za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Więcej informacji w zakresie oświadczeń w przypadku „wyboru” nowych regulacji (w tym propozycję wzoru) znajdą Państwo w wyjaśnieniach MF.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa