pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zapłata przez osobę trzecią a brak obowiązku korekty kosztów

TLA Kancelaria > CIT > Zapłata przez osobę trzecią a brak obowiązku korekty kosztów

Wyrokiem z 20 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 76/14) WSA we Wrocławiu rozstrzygnął spór dotyczący obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przez spółkę, która otrzymała fakturę, w razie zapłaty przez faktora należności wynikającej z tej faktury.

Stan faktyczny

Spółka wnioskująca o wydanie interpretacji wskazała, że zawarła umowę faktoringu odwrotnego, zgodnie z którą faktor, po przedstawieniu mu faktury otrzymanej przez Spółkę od dostawcy, dokonuje płatności kwoty wynikającej z faktury w ciągu 3 dni roboczych. Spółka powzięła wątpliwość, czy w takiej sytuacji dochodzi do uregulowania kwoty wynikającej z faktury w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT i w związku z tym nie wystąpi obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów.

Minister Finansów uznał, że korekta powinna zostać dokonana, ponieważ dla zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest poniesienie kosztu przez Spółkę, rozumiane jako pokrycie wydatku z zasobów majątkowych Spółki. W konsekwencji organ stwierdził, że zaliczenie do kosztów będzie możliwe dopiero w momencie przekazania środków pieniężnych faktorowi.

Rozstrzygnięcie sądu

WSA uchylił interpretację indywidualną i w całości przyznał rację Spółce.

Sąd wskazał, że:

  • uregulowanie zobowiązania należy rozumieć szeroko, jako każdą czynność prowadzącą do wygaśnięcia zobowiązania i zaspokojenia wierzyciela,
  • a biorąc pod uwagę, że co do zasady dopuszczalne jest wykonanie zobowiązania przez osobę trzecią,
  • to w momencie zapłaty przez faktora, wierzyciel zostaje zaspokojony i wierzytelność wygasa, a zobowiązanie należy uznać za uregulowane w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT.

WSA zwrócił też uwagę, że przez zawarcie umowy z faktorem spełniony jest cel przepisów o korekcie, skoro dostawcy zaspokajani są w terminach nie przekraczających terminów wskazanych w art. 15b ustawy o CIT, a Spółka nie finansuje swojej działalności ze środków należnych dostawcom.

Zaprezentowany wyrok pozwala na sformułowanie ogólnego, korzystnego dla podatników poglądu, że zapłata należności spółki przez dowolną osobę trzecią (faktora, bank, innego kredytodawcę) pozwala na uniknięcie konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia moment spłaty zaciągniętej w ten sposób pożyczki (kredytu).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa