pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zasady stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

TLA Kancelaria > CIT > Zasady stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) wskazała, że zawarła ona umowę pożyczki ze spółką niepowiązaną w rozumieniu przepisów o cienkiej kapitalizacji (dalej: Pożyczkodawca). W późniejszym czasie inna spółka kapitałowa dokonała jednoczesnego przejęcia zarówno Pożyczkodawcy, jak i jedynego wspólnika Spółki. Wskutek opisanego zdarzenia ten sam podmiot stał się zarówno udziałowcem Spółki, jak i wierzycielem z tytułu udzielonej pożyczki.

Rozstrzygnięcie organu

Organ podatkowy stwierdził, że w takiej sytuacji nie dojdzie do niejako „następczego” wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odsetek wypłacanych z tytułu takiej pożyczki. Uznał bowiem, że ocena przesłanek warunkujących zastosowanie przepisów ustawy o CIT dotyczących niedostatecznej kapitalizacji powinna odnosić się do chwili udzielenia pożyczki.

Odnosząc się do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, organ wskazał, że wynikające z niego ograniczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy:

  • pożyczka została udzielona przez udziałowca posiadającego minimum 25 % udziałów spółki (lub przez udziałowców posiadających łącznie taki udział w spółce), a jednocześnie
  • wartość zadłużenia spółki wobec jej udziałowców posiadających co najmniej 25 % udziałów i innych podmiotów posiadających minimum 25 % udziałów w kapitale takich udziałowców osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki.

Zatem w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyłączenie odsetek od pożyczki z kosztów uzyskania przychodów nastąpi tylko wówczas, gdy spółka udzielająca pożyczki posiada status udziałowca (akcjonariusza). Potwierdza to dalsza część interpretacji, w której expressis verbis zaznaczono, że „wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zapłatę odsetek z tytułu pożyczki udzielonej mu przez podmiot niebędący jego udziałowcem – niezależnie na rzecz kogo będą one wypłacane – nie podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów”.

Z drugiej strony zwrócono uwagę, że pożyczka, która wprawdzie nie została udzielona przez podmiot o statusie udziałowca, ale została później przez taki podmiot „przejęta” (tzn. stał się on wierzycielem z jej tytułu), będzie wpływać na wyżej wymienioną wartość zadłużenia spółki w razie udzielenia jej nowej pożyczki od udziałowca (udziałowców).

Wprawdzie omawiana interpretacja odnosi się jedynie do art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, jednak istnieją podstawy do uznania, że wnioski wynikające z powyższego orzeczenia można również rozciągnąć na „przejęcie” pożyczki przez podmiot powiązany w rozumieniu pkt 61.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa