pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zbliża się termin na złożenie informacji TPR 

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Zbliża się termin na złożenie informacji TPR 

Podatnikom, którzy do tej pory nie złożyli informacji TPR do NUS, przypominamy, iż termin na wykonanie tej czynności upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. (dla podatników, którym pierwotny termin – przed wydłużeniem – upływał od dnia 30 listopada do 31 grudnia 2023 r.).  Informację TPR należy złożyć za pomocą: 

Przypominamy również, iż celem skutecznego złożenia TPR należy dopełnić poniższych czynności (poniższa „instrukcja” dotyczy spółek kapitałowych):  

  1. Wyznaczenie członka zarządu, który podpisze i prześle do NUS informację TPR (przepisy nie wskazują, aby wyznaczenie członka zarządu musiało być potwierdzone oficjalnym dokumentem, np. uchwałą, wyznaczenie osoby nie zwalnia pozostałych członków zarządu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji). 
  1. Zweryfikowanie czy wyznaczony członek zarządu: 
  • posiada numer PESEL; 
  • posiada ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (nabyty od certyfikowanego dostawcy) wraz z podpiętym numerem PESEL. 
  1. Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, rozważenie: 
  • uzyskania numeru PESEL i/lub uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpiętym numerem PESEL dla tej osoby albo 
  • wyznaczenie innego członka zarządu spełniającego powyższe warunki. 
  1. Zgłoszenie pełnomocnictwa UPL-1 wyznaczonemu członkowi zarządu do właściwego NUS w sprawach ewidencji podatników i płatników (o ile jeszcze nie zostało zgłoszone). 

Z uwagi na powyższe czynności „przygotowawcze” oraz pojawiające się problemy techniczne (np. niewłaściwe ustawienie podpisu elektronicznego i pojawiający się błąd 409 przy wysyłce), podatnikom, którzy do tej pory nie przesłali do NUS informacji TPR, zalecamy nieodkładanie wysyłki na ostanie dni stycznia.  

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa