pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana udziałowca a zwolnienie CIT dla dywidendy

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Zmiana udziałowca a zwolnienie CIT dla dywidendy

Stan faktyczny

Z opisu stanu faktycznego zaskarżonej interpretacji wynikało, że spółka szwedzka, posiadająca 100 % udziałów w polskim podmiocie, połączyła się przez przejęcie ze swoją spółką – matką.

Spółka szwedzka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy:

  • w związku ze wskazanym połączeniem przez przejęcie,
  • nie nastąpiło przerwanie biegu 2-letniego okresu posiadania udziałów w spółce wypłacającej dywidendę, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT,
  • wymaganego dla zwolnienia dywidendy z opodatkowania podatkiem dochodowym pobieranym u źródła.

W ocenie spółki szwedzkiej bieg okresu posiadania udziałów nie uległ przerwaniu, ze względu na zastosowanie art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, który przewiduje:

  • sukcesję wszelkich praw i obowiązków podatkowych z poprzednika prawnego na jego następcę (sukcesora), a zatem również
  • kontynuację biegu 2-letniego okresu posiadania udziałów, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT.

Stanowisko organu podatkowego

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się organ podatkowy, stwierdzając, że w związku ze wskazaną restrukturyzacją bieg 2-letniego terminu został przerwany.

Stanowisko sądu

Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała spór przed WSA, a następnie przed NSA. Sąd kasacyjny uznał, że

  • 2-letni termin nieprzerwanego posiadania udziałów jest jednym z warunków zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4  i ust. 4a ustawy o CIT, a
  • zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które zgodnie z regulacjami ordynacji podatkowej wstępuje następca prawny, a
  • z Ordynacji podatkowej wynika, że następca prawny wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych, prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

Zatem, w sytuacji przejęcia przez spółkę zagraniczną udziałowca polskiej spółki wypłacającej dywidendę, nie nastąpi przerwanie biegu terminu nieprzerwanego posiadania udziałów.

Komentarz TLA

W ocenie TLA, omawiane orzeczenie może mieć znaczenie przede wszystkim w sytuacji, gdy spółka przejmowana korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4b ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem:

  • spółka uzyskująca przychód z dywidendy może skorzystać ze zwolnienia również w sytuacji, gdy przychód ten uzyskiwany jest przed upływem okresu dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów/akcji w spółce wypłacającej dywidendę (nie mniej niż 10 %),
  • w przypadku niedotrzymania warunku posiadania nie mniej niż 10 % udziałów/akcji w spółce wypłacającej dywidendę przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca przychód zobowiązana jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Zatem, jeżeli spółka otrzymująca dywidendę, skorzystała ze zwolnienia z CIT przed upływem okresu dwóch lat, to wskazana restrukturyzacja pozostanie bez wpływu na bieg okresu posiadania udziałów, w związku z tym spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od dywidendy wraz z odsetkami za zwłokę (o którym mowa w art. 22 ust. 4b ustawy o CIT).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa