+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana zasad rozliczania zaliczek na podatek

TLA Kancelaria > CIT > Zmiana zasad rozliczania zaliczek na podatek

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadzona w życie ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 28 listopada 2008 r.) przewidziała zmianę zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślić należy jednak, iż zmiana ta pomimo ogłoszenia w roku 2008 miała zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2012 r.

Dotychczasowe przepisy ustawy o CIT stanowiły, iż zaliczka za ostatni miesiąc (kwartał) jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc (kwartał) poprzedni, do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Natomiast wchodząca w życie od roku 2012 r. zasada określa, iż zaliczka za ostatni miesiąc (kwartał):

  • jest wpłacana w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, przy czym
  • nie wpłaca się zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży się zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT

Obowiązujące po nowelizacji rozwiązanie wydaje się dla podatników korzystniejsze, gdyż:

  • umożliwia późniejszą zapłatę ewentualnej zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego lub
  • pozwala uniknąć sytuacji, w której w zakresie CIT powstaje nadpłata podatku (w wyniku nadpłaconych zaliczek).

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa