pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany CIT 2016 – rozliczanie przychodów i kosztów

TLA Kancelaria > CIT > Zmiany CIT 2016 – rozliczanie przychodów i kosztów

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie pożądane zmiany w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych, uchwalone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595).

Dotychczas zarówno w interpretacjach podatkowych, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało niekorzystne dla podatników stanowisko, że niezależnie od przyczyny, korekta przychodów / kosztów uzyskania przychodów powinna być rozliczana w roku podatkowym, w którym pierwotnie powstał przychód / nastąpiło zaliczenie do kosztów podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • jeżeli korekta przychodów jest spowodowana przez inną przyczynę niż błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka – a więc np. przez udzielenie rabatu lub zwrot towarów – korekty dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty;
  • zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
  • jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody będą mniejsze od kwoty zmniejszenia, należy zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zmniejszono przychodów.

Analogiczne zasady przewidziane są w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów.

Na mocy przepisów przejściowych, nowe regulacje będą miały zastosowanie również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że w stosunku do korekt spowodowanych zdarzeniami mającymi miejsce do końca 2015 r. należy stosować zasady dotychczasowe (korekta wsteczna).

Dodatkowo, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1197), od 1 stycznia 2016 r. ustanie obowiązek korekty kosztów podatkowych w razie braku zapłaty kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu (uchylenie art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT).

Zgodnie z tą nowelizacją, podatnicy, którzy dokonali stosownych korekt do końca 2015 r. będą mogli ponownie uznać je za koszt uzyskania przychodu po jego uregulowaniu. Dotychczasowej korekty nie będzie się natomiast stosować w odniesieniu do kosztów poniesionych przed końcem 2015 r., jeżeli upływ terminu powodującego obowiązek korekty miałby nastąpić w 2016 r.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa