pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w TP – czy faktycznie będzie lżej?

TLA Kancelaria > TP > Zmiany w TP – czy faktycznie będzie lżej?

Do prekonsultacji trafił projekt zmian w cenach transferowych. Czy obowiązki zostaną złagodzone 

 

W trwającym Tour de France można bez problemów dostrzec na trasie wyczerpanych kolarzy, którzy co jakiś czas otrzymują od obsługi serwisowej bidony napełnione wodą/elektrolitami. Odwodniony, wycieńczony organizm ma dostawać zastrzyki nowej energii, żeby końcowo móc zameldować się na Polach Elizejskich, gdzie znajduje się meta TdF.  

Z kolei w dotychczasowym cyklu Tour de TP (zawodach prestiżowych w zasadzie dopiero od 2017 r.) organizator wyścigu (MF) nie kwapił się do tej pory z podawaniem kolarzom (podatnikom) na trasie niezbędnych suplementów, a wręcz rozstawiał na trasie rozmaite, trudne do pokonania przeszkody. 

Czy od 2021 r., na trasie pojawią się jakieś delikatne wspomagacze (na doping raczej nikt nie liczy). Czy może tych przeszkód będzie coraz więcej? 

Do prekonsultacji trafił dokument przedstawiający propozycje zmian w cenach transferowych. Poniżej najistotniejsze zmiany:  

Zmiany na + 


 • Wydłużenie terminów – sporządzenie dokumentacji (do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, obecnie do końca 9 miesiąca); sporządzenie TPR (do końca 11 miesiąca, obecnie do końca 9 miesiąca).  
 • Brak obowiązku sporządzania analizy porównawczej („benchmarkingu”) dla mikro i małych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (generalnie podmioty o obrotach niższych niż 10 mln EUR), niemniej nadal te podmioty będą musiały oświadczać o rynkowości transakcji;  
 • Brak obowiązku sporządzenia analizy porównawczej dla transakcji z „rajami podatkowymi” 
 • Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji „czystego” refakturowania (warunki do łącznego spełnienia: brak powstania wartości dodanej, brak narzutu marży, brak alokowania pomiędzy kilka podmiotów, brak związku z inną transakcją kontrolowaną); 
 • Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla pożyczek objętych „safe harbour” (obecnie zwolnienie jedynie z benchmarkingu); 
 • Doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji – dla depozytu będzie to wartość kapitału, dla umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia, dla umowy spółki niebędącej osobą prawną łączna wartość wkładów; 
 • Zmiany w korekcie TP – brak obowiązku pobierania od podmiotu powiązanego oświadczenia o korekcie, w sytuacji, gdy podatnik otrzymał już dowód księgowy potwierdzający dokonanie korekty; 
 • Brak obowiązku informowania o korekcie TP w zeznaniu rocznym (niemniej nadal konieczność rozliczenia korekty TP „wstecz”); 
 • Wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego; 
 • „Fikcja” rynkowości transakcji – transakcja jest rynkowa również, gdy podatnik dla celów podatkowych – w przypadku otrzymania nieodpłatnego świadczenia – wykazał przychód zgodnie z zasadą ceny rynkowej; 
 • Możliwość podpisania TPR (i oświadczenia o TP) również przez prokurenta; 
 • Brak obowiązku składania ORD-U gdy składany jest TPR.  

 

Zmiany neutralne


 • Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści do TPR; 

 

Zmiany na –  


 • Wprowadzenie powiązania, bez względu na wielkość udziałów, pomiędzy spółką komandytową (też SKA) a jej komplementariuszami; 
 • Powiązanie wystąpi również, gdy udział wspólnika w zyskach nie przekroczyłby progu ustawowego, a jednocześnie udział w stracie spółki zostałby określony na poziomie przekraczającym próg 25%; 
 • Wartość transakcji nadal netto, ale jedynie w zakresie podatku VAT, który podlega odliczeniu lub zwrotowi; 
 • Kara grzywny z KKS również dla braku dokumentacji (w tym Master File), jej niezgodności ze stanem rzeczywistym lub sporządzenia po terminie. 

 

Propozycje zmian należy ocenić pozytywnie. Niektóre są jeszcze niedopracowane (jak zwolnienie z obowiązku analizy porównawczych, przy jednoczesnej konieczności oświadczenia o rynkowości), niektóre są kijem wkładanym w szprychy (jak zmiana w KKS), niemniej ogólnie rzecz biorąc podatnicy powinni dostać niezbędny tlen na trasie tego trudnego i wyboistego touru.  

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa