pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w zakresie przelewu celnego

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Zmiany w zakresie przelewu celnego

W dniu 1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie MF określające nowe zasady wypełniania formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Druki

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego nie uległ zmianie. Formularze różnią się jedynie tłem – na formularzu podatkowym występuje słowo „PODATKI”, a na formularzu celnym „CŁO” – mimo to nadal w sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO”, można będzie wykorzystać do dokonania wpłaty formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI”.

Wpłaty scentralizowane

Od 1 października 2015 r. większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie.:

 • wpłaty oznaczone symbolami SADN, SADNW, VATIMP i POZDOCH– na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpłaty oznaczone symbolami SADAKC i SADAKCW– na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.
 • wpłaty opłaty paliwowej –na rachunek Izby celnej w Krakowie nr 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000;
 • wpłaty z tytułu zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłat do gier hazardowych – na rachunek Izby celnej w Krakowie nr 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Wpłaty niescentralizowane

Pozostałe wpłaty należności będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym, że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULKR i POZ-KR– tylko na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULIC i POZ-IC– na rachunki bankowe pozostałych 15 izb celnych:

Nowe symbole wpłat

Zgodnie z rozporządzeniem, niektóre rodzaje formularzy i płatności, zostały oznaczone nowymi symbolami.

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy będą stosowane następujące symbole przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków bankowych:

 1. dla scentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
 • zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCW,
 • zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADN,
 • zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADNW,
 • wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (formularz VAT-IM) – symbol VATIMP,
 • zapłaty mandatu, kary pieniężnej, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy –POZDOCH,
 • zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C,
 • zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4,
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Izbę Celną w Krakowie – TYTULKR,
 • wpłat dotyczących innych należności Izby Celnej w Krakowie, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-KR,
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunki bankowe pozostałych izb celnych właściwe do dokonywania:
 • wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez te izby celne – TYTULIC,
 • wpłat dotyczących innych należności tych izb celnych, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-IC.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa