pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwolnienie CIT w SSE nawet bez sprzedaży wyrobu strefowego

TLA Kancelaria > Postępowania (raport z terenu) > Zwolnienie CIT w SSE nawet bez sprzedaży wyrobu strefowego

Brak sprzedaży wyrobu strefowego nie wyklucza zastosowania zwolnienia CIT z tytułu działalności na terenie SSE? Tak, gdyż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT dotyczy działalności produkcyjnej na terenie a nie sprzedaży wyrobu strefowego.

 

Takie korzystne dla klienta rozstrzygnięcie (pomimo odmiennego stanowiska organów podatkowych oraz sądu I instancji) uzyskała TLA, w sprawie dotyczącej otrzymanej przez producenta od odbiorcy towarów rekompensaty z tytułu zmniejszenia wolumenu zamówionej produkcji.

 

NSA w wyroku z 15 lutego 2018 (sygn. akt II FSK 245/16) przychylił się do argumentacji TLA, podkreślając, iż:

  • „nie ma uzasadnionych podstaw, aby twierdzić, że przez dochód taki należy rozumieć tylko takie świadczenie, które stanowi bezpośrednio cenę za konkretny towar lub usługę, z kategorycznym wyłączeniem jakichkolwiek innych świadczeń”, dlatego też
  • „dochodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. są wszelkie przysporzenia wynikające z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE o ile tytuł ich otrzymania zawiera się w zakresie przedmiotowym działalności określonej w zezwoleniu”, a organy podatkowe i sądu powinny pamiętać, iż
  • „do akcentowanej przez Sąd I instancji jak i organ podatkowy konieczności dokonywania wykładni przepisów statuujących zwolnienia i ulgi podatkowe w sposób zgodny z ich językowym brzmieniem trzeba podkreślić, że wspomniana reguła interpretacyjna opiera się niejako na dwóch zakazach, mianowicie zabrania dokonywania interpretacji rozszerzającej, ale także zabrania dokonywania interpretacji zawężającej”.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa