pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwolnienie z podatku u źródła dla odsetek i należności licencyjnych

TLA Kancelaria > CIT > Zwolnienie z podatku u źródła dla odsetek i należności licencyjnych

Założeniem Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r., w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich jest zapewnienie, aby odsetki oraz należności licencyjne były opodatkowane w Państwie Członkowskim tylko raz. Oznacza to, że dla określonych spółek powiązanych z UE/EOG wpłacane odsetki i należności licencyjne powinny być zwolnione z podatku u źródła.

W roku 2013 kończy się wynegocjowany przez Polskę ośmioletni okres przejściowy, w którym podatek od odsetek i należności licencyjnych wypłacanych określonym podmiotom powiązanym z UE (EOG) mógł być pobierany w wysokości:

  • 10% przychodów – od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,
  • 5 % przychodów – od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Wariant taki przewidywała Dyrektywa Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., zmieniająca dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między określonymi podmiotami powiązanymi.

Dnia 30 czerwca 2013 r. upływa zatem wynegocjowany okres przejściowy i od 1 lipca 2013 wypłacane na rzecz określonych podmiotów powiązanych odsetki oraz należności licencyjne będą zwolnione od podatku również w Polsce.

Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z wypłacanych należności wymaga spełnienia warunków wynikających z art. 21 ust. 3 – 7 ustawy o CIT tj.:

  • wypłacającym odsetki/należności licencyjne jest spółka, będąca podatnikiem podatku dochodowego, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź położony na terytorium RP zagranicznym zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w RP),
  • uzyskującym przychody z tytułu odsetek/należności licencyjnych jestspółka, podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim UE (EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, a odbiorcą tych należności jest ta sama spółka(bądź jej zagraniczny zakład, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony),
  • spółki są ze sobą odpowiednio powiązane (jedna z nich posiada 25% udziałów/akcji drugiej) bądź istnieje inna spółka z UE (EOG) posiadająca co najmniej 25% udziałów/akcji każdej ze spółek, przy czym posiadanie to wynika z tytułu własności, a udziały/akcje znajdują się w posiadaniu nieprzerwanie przez okres dwóch lat, (jednak możliwe jest także zwolnienie przychodu, jeśli warunek 2 letniego nieprzerwanego posiadania udziałów zostanie spełniony później),
  • uzyskująca przychody spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (pisemne oświadczenie podmiotu otrzymującego odsetki/należności licencyjne),
  • przychody nie zostały uznane jako pochodzące z innych tytułów (na które wskazuje art. 21 ust. 6 ustawy o CIT),
  • warunki ustalenia kwoty wypłacanych odsetek/należności nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty (transakcja na warunkach rynkowych),
  • spółka dokonująca wypłaty odsetek/należności licencyjnych posiada certyfikat rezydencji podmiotu otrzymującego te należności.

Właściwe zorganizowanie dla 2013 r. tych działań gospodarczych, z którymi będzie wiązała się konieczność wypłacania odsetek bądź należności licencyjnych dla spółek powiązanych, może pozwolić na oszczędności podatkowe związane ze zwolnieniem z podatku u źródła. Dotyczy to przede wszystkim odpowiedniego zaplanowania momentu płatności z tytułu odsetek/należności licencyjnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa