pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?

TLA Kancelaria > Benchmark forum > „Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?

Zgodnie z art. 11r ustawy CIT analiza porównawcza oraz analiza zgodności: 

  • podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata,  
  • chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. 

Niemniej regulacje w zakresie cen transferowych nie wskazują w żaden sposób, od jakiego momentu 3-letni termin zaczyna swój bieg. Podatnicy zadają sobie pytanie, czy tym momentem jest np: 

  • dokumentowany rok podatkowy, w którym pierwszy raz analiza została użyta; 
  • data sporządzenia analizy porównawczej (data eksportu z komercyjnej bazy danych).  

Jak dotąd nie zostały wydane w tym zakresie wiążące objaśnienia. Zdaniem TLA rozważnym działaniem może być podejście „mieszane” – pokażemy to na poniższych przykładach:  

Przykład 1 

Podatnik sporządza analizę porównawczą w 2024 r. (z najnowszymi dostępnymi danymi porównawczymi) i uwzględnia tę analizę porównawczą pierwszy raz w dokumentacji TP za 2023 r. Przy założeniu braku zmiany otoczenia ekonomicznego, analiza powinna być ważna dla lat podatkowych 2023-2025 [liczenie 3-letniego okresu od pierwszego roku podatkowego, w którym analiza porównawcza została ujęta]. 

Przykład 2 

Podatnik sporządza analizę porównawczą w 2024 r. (z najnowszymi dostępnymi danymi porównawczymi) i uwzględnia tę analizę porównawczą pierwszy raz w dokumentacji TP za 2025 r. Przy założeniu braku zmiany otoczenia ekonomicznego, analiza powinna być ważna dla lat podatkowych 2024-2026 [liczenie 3-letniego okresu momentu eksportu danych].   

Niemniej pojawia się wątpliwość, czy w sytuacji, gdy analiza została sporządzona np. w marcu 2024 r. (najnowsze dane porównawcze dostępne w bazie to 2022 r.) i będzie użyta w dokumentacji za lata 2024-2026, to organy nie będą twierdzić, iż za 2026 r. podatnik powinien sporządzić nową analizę porównawczą (w 2027 r. będą już dane finansowe za 2025 r.) [liczenie 3-letniego okresu od 2022 r. tj. od roku najnowszego sprawozdania finansowego przyjętego do analizy]. W tym zakresie pomocna może być rokroczna aktualizacja danych finansowych podmiotów przyjętych do finalnej próbki analizy.  

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady oraz brak regulacji/objaśnień w tym zakresie niewątpliwie zasadnym jest badanie każdego przypadku indywidualnie. 

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa