pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 

Polski podatnik, jeżeli: 

  • jego sprawozdanie finansowe jest konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną oraz 
  • skonsolidowane przychody grupy, do której należy, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość 
  • jest zobowiązany dołączyć do dokumentacji lokalnej również grupową dokumentację cen transferowych (Master File) za dany rok obrotowy. 

Z kolei od 2022 r. w KKS obowiązuje znowelizowany art. 56c, który wskazuje – kto: 

  • nie dołącza Master File do lokalnej dokumentacji cen transferowych lub sporządza ją niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (na chwilę obecną do ponad 40 mln zł); 
  • wbrew obowiązkowi sporządza Master File po terminie, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (na chwilę obecną do ponad 13,5 mln PLN). 

Pomimo powyższych obowiązków i potencjalnych kar, zdarzają się sytuacje, w których Master File jest przez podatników bagatelizowany, np.: 

  • podatnicy są przekonani, że skoro grupa nie tworzy Master File, to polska spółka córka również nie musi jej sporządzać (natomiast często zdarzają się sytuacje, gdzie spółka matka w swoim kraju nie jest zobowiązana do jej utworzenia, natomiast spółka córka w Polsce już tak, z uwagi na przekroczenie 200 mln skonsolidowanych przychodów); 
  • podatnicy otrzymują z grupy Master File, natomiast nie weryfikują jego „jakości” tj. w szczególności czy zawiera wszystkie elementy wskazane w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji TP (w sytuacji, gdy taki Master File będzie mocno „wybrakowany”, organy mogą uznać, iż de facto go nie sporządzono lub jest sporządzony niezgodnie ze stanem rzeczywistym). 

Należy przy tym również dodać, że termin na przedłożenie organowi Master File wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania (a dla Master File za 2021 i lata wcześniejsze 7 dni), w związku z tym jego sporządzenie w tak krótkim czasie w zasadzie nie jest możliwe.  

W efekcie warto skoncentrować uwagę również na dokumentacji grupowej i podjąć niezbędne kroki tj.: 

  • zweryfikować czy polski podatnik ma obowiązek jej sporządzenia, a następnie 
  • pozyskać ją z grupy i poddać weryfikacji czy odpowiada polskim regulacjom, natomiast w przypadku jej braku w grupie sporządzić we własnym zakresie.   

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa