pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Bonusy dla pracowników a podstawa opodatkowania VAT

TLA Kancelaria > VAT > Bonusy dla pracowników a podstawa opodatkowania VAT

Minister Finansów w dniu 18 września 2014 r. zmienił z urzędu (sygn. PT8/033/86/539/PSG/14/RD84700) interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., nr ILPP2/443-183/14-4/MR, zajmując niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym:

  • w sytuacji, gdy pracodawca dokona na rzecz pracowników lub zleceniobiorców sprzedaży świadczeń po cenach niższych niż rynkowe,
  • organy podatkowe będą miały prawo do ustalenia podstawy opodatkowania VAT zgodnie z wartością rynkową tych świadczeń na podstawie art. 32 ustawy o VAT.

Stan faktyczny

Spółka zamierzała udzielać swoim pracownikom bonusy, poprzez sprzedaż karnetów sportowych, pakietów medycznych oraz ubezpieczeń na życie po cenie niższej niż rynkowa (np. za 1 zł).

Spółka powzięła wątpliwość, czy organy podatkowe będą uprawnione do ustalenia podstawy opodatkowania wskazanych świadczeń na mocy art. 32 ustawy o VAT.

Roztrzygnięcie MF

Do tej pory interpretacje podatkowe jednoznacznie wskazywały, że dla relacji pracodawca – pracownik nie ma zastosowania art. 32 ustawy o VAT, zatem pracodawcy mogą bez ryzyka
w VAT sprzedawać pracownikom świadczenia po cenach „symbolicznych” (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. IPPP2/443-328/10-4/IG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2012 r., sygn. ILPP1/443-168/12-4/NS).

Podobnie uznał DIS w Poznaniu rozstrzygając w stanie faktycznym zaprezentowanym powyżej (interpretacja indywidualna z dnia 21 maja 2014 r., nr ILPP2/443-183/14-4/MR).

W dniu 18 września 2014 r. MF zmienił jednak z urzędu powyższą interpretację DIS w Poznaniu, zajmując przełomowe i zarazem niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym:

  • zarówno wykładnia językowa, jak i celowościowa art. 32 ust. 1 ustawy o VAT wskazują, że przepis ten dotyczy również relacji pracodawca – pracownik;
  • zatem w przypadku zastosowania przez pracodawcę cen nierynkowych, organ będzie posiadał prawo do doszacowania podstawy opodatkowania VAT na podstawie art. 32 ustawy o VAT.

Komentarz TLA

Zdaniem TLA, nie można zgodzić się w nowym stanowiskiem MF. Należy podkreślić również, iż uzasadnienie zaprezentowane przez MF jest nieprzekonujące, m.in. organ podatkowy odwołując się do wykładni gramatycznej nie przedstawił ani słowa uzasadnienia, dlaczego jego zdaniem taka wykładnia jednoznacznie potwierdza zaprezentowane stanowisko.

Pomimo tego, niekorzystna interpretacja powoduje dla podatników ryzyko sporu (który zdaniem TLA powinien być rozstrzygany na korzyść podatników przez sądy administracyjne), jeżeli utrzymane zostaną rozwiązania oparte o „symboliczne” ceny bonusów pracowniczych (stosowane dla celów optymalizacji na gruncie ZUS).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa