pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Benchmark Forum – cz. 7”– Co zrobić z benchmarkingami za okres COVID-19?

TLA Kancelaria > Benchmark forum > „Benchmark Forum – cz. 7”– Co zrobić z benchmarkingami za okres COVID-19?

FCT wydało projekt rekomendacji w zakresie wpływu pandemii na ceny transferowe. Co z nich wynika dla polskich podatników? 

Na stronie MF został opublikowany projekt rekomendacji Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników[1]. Uwagi do projektu można zgłaszać do 31 lipca 2021 r., natomiast zgodnie z planem, przyjęcie dokumentu ma nastąpić we wrześniu.  

 

Podążając za wytycznymi OECD z 2020 r. (o których pisaliśmy tutaj[2]), projekt skupia się na następujących obszarach:  

 • określenie wpływu pandemii na analizę porównawczą; 
 • straty i alokację nadzwyczajnych kosztów; 
 • traktowanie wsparcia antykryzysowego; 
 • wpływ pandemii na APA; 
 • dokumentacja skutków pandemii i kwestia ciężaru dowodowego. 

 

Poniżej przybliżamy wybrane, najistotniejsze kwestie dotyczące określenia wpływu pandemii COVID-19 na analizę porównawczą:

 

1. Pytania pomocnicze dla podatników:


 • Czy pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na rynek na którym działa podmiot? 
 • Czy spółka identyfikuje wpływ pandemii na transakcję kontrolowaną? 
 • Czy relacja z podmiotem powiązanym zakłada, że podmiot ma ponosić konsekwencje ryzyka rynkowego spowodowanego pandemią? 

 

Odpowiedź na te pytania jest kluczowa, czy posiadaną (nieprzeterminowaną) analizę należy sporządzić na nowo za 2020 r.  

 

2. Rekomendacje dotyczące analizy porównawczej:


 • możliwość uzyskania najbardziej szczegółowych i porównywalnych danych zapewnia wykorzystanie wewnętrznych danych porównawczych; 
 • gdy podmiot identyfikuje wpływ pandemii na transakcje, można rozważyć, np.: 
  • przygotowanie analizy na danych z 2017 – 2019 nie zmieniając obecnych kryteriów wyszukiwania – następnie skorygować dane finansowe podmiotu o wpływ pandemii i porównać z wynikami z analizy, 
  • zmodyfikowanie danych finansowych podmiotów porównywalnych o wpływ pandemii, np. o spadek przychodów/kosztów na podstawie dostępnych danych rynkowych za okres pandemii; 
 • w przypadku, gdy wynik na transakcji nie mieści się w przedziale międzykwartylowym, przy założeniu dużego poziomu porównywalności finalnej próby, podatnik może przyjąć wskaźniki zawierające się w przedziale od minimum do maksimum; 
 • należy dążyć do stosowania w analizach porównawczych za okres pandemii danych rocznych czy np. dwuletnich (np. jeśli skutki pandemii będą porównywalne dla roku 2020 i 2021); 
 • zasadnym w określonych sytuacjach może być wykorzystanie danych dotyczących transakcji/podmiotów z danego rynku geograficznego; 
 • dla podmiotu rutynowego, istotne jest rozstrzygniecie czy ryzyka alokowane na ten podmiot mogą się zmaterializować w związku z wystąpieniem pandemii i jeżeli tak, to taki podmiot może ponosić straty związane z tymi ryzykami. 

 

3. Korekta cen transferowych (KCT11e):


 • organy podatkowe nie powinny kwestionować dokonanych korekt cen transferowych za okres pandemii (np. korekty „in minus” za 2020 rok, w szczególności z uwagi na warunek stosowania rozliczeń rynkowych już w trakcie roku podatkowego) dokonanych dopiero po uzyskaniu dostępu do danych porównawczych za 2020 rok; 
 • nierynkowe warunki transakcji w trakcie roku podatkowego stosowane przez podmioty powiązane z uwagi na pandemię, nie są przeszkodą do zastosowania KCT11e w celu urynkowienia transakcji. 

 

Projekt rekomendacji zawiera wiele cennych wskazówek dla podatników, również w zakresie straty i alokacji kosztów nadzwyczajnych, wpływu pandemii na APA oraz udokumentowania wpływu pandemii na transakcje kontrolowane. Zachęcamy do śledzenia kolejnych wpisów. 

 

[1]  Rekomendacje Forum dot. Covid – 19 – zaproszenie do zgłaszania uwag 

[2] “Benchmark Forum – cz. 5” Wytyczne OECD „COVID-19 a TP” – cz.1  

 

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa