pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czy koszty (grupowe) podmiotów działających w SSE będą jednak limitowane?

TLA Kancelaria > CIT > Czy koszty (grupowe) podmiotów działających w SSE będą jednak limitowane?

Do tej pory wojewódzkie sądy administracyjne jednolicie wypowiadały się w kwestii stosowania art. 15e do kosztów strefowych. Mówiły wprost: przedsiębiorców strefowych nie obowiązuje limit kosztów przy zakupach od podmiotów powiązanych, jeśli wydatki będą powiązane z działalnością prowadzoną w SSE. Związane jest to bezpośrednio z zastosowaniem art. 7 ust. 3 w związku z art. 15e ust 4 CIT.

25 marca 2020 r. WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. I SA/Gl 1299/19, stwierdził jednak, że koszty na podstawie art. 15e CIT są również limitowane w SSE.

Dotychczas WSA stwierdzały, że:

  • zgodnie z art. 15e ust. 4 CIT do przychodów i kosztów związanych z limitowaniem odpowiednie zastosowanie ma art. 7 ust. 3 CIT,
  • w konsekwencji przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, które są zwolnione z podatku. Niewątpliwe takimi źródłami są przychody podmiotów w SSE, aż do wysokości limitu przysługującej pomocy publicznej.

Odmienne podejście, zaprezentował WSA w Gliwicach, który wypowiedział się w tej sprawie zgodnie z panującą linią interpretacyjną organów podatkowych – stwierdzając, że:

  • najpierw ustalony przychód, koszt (limitowany) i dochód, a
  • dopiero potem wartości zostaną przyporządkowane do działalności strefowej (wtedy jest stosowane zwolnienie podatkowe dochodu z działalności strefowej) oraz pozastrefowej, wiec
  • limitowanie kosztów należy stosować.

Wydaje się, że taka interpretacja przepisów zawiera błąd wykładni językowej, który powoduje niezastosowanie odesłania z art. 15e ust. 4 CIT. Przepis art. 7 ust. 3 CIT jednoznacznie wskazuje na pominięcie przychodów ze źródeł dochodu zwolnionych z podatku. Zatem jeżeli na podstawie tego przepisu nie są one w ogóle uwzględniane, to niemożliwym jest ich limitowanie.

Na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii będziemy musieli poczekać do czasu rozpatrzenia którejś ze spraw przez NSA. Gdyby jednak sąd kasacyjny utrzymał wykładnię przedmiotowego wyroku, to większość podmiotów działających w strefach będzie szybciej wykorzystywać limit pomocy publicznej, tym samym wcześniej zacznie płacić podatek dochodowych na zasadach ogólnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa