pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dofinansowanie z FGŚP jednak przychodem pracodawcy?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Dofinansowanie z FGŚP jednak przychodem pracodawcy?

Dofinansowanie z FGŚP jednak przychodem pracodawcy? 

 

Wydana 30 grudnia 2020 r. przez Dyrektora KIS indywidualna interpretacja może zepsuć początek 2021 r. wielu podatnikom, którzy bazowali na „wyjaśnieniach” opublikowanych na stronie https://www. podatki .gov.pl/. 

 

Zgodnie z prezentowaną w wyjaśnieniach koncepcją (potwierdzaną do tej pory w interpretacjach), na której bazowali beneficjenci wsparcia z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa COVID): 

  • w przypadku, kiedy wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części w jakiej zostały dofinansowane nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, 
  • dofinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT. 

 

W związku z powyższym beneficjenci wsparcia, aby dofinansowanie nie stanowiło przychodu decydowali się na nietraktowanie wydatków sfinansowanych z wsparcia z art.15g specustawy COVID jako kosztów uzyskania przychodu. Rozliczenie było więc podatkowo neutralne i korzystne w szczególności dla podmiotów działających w SSE (PSI), bowiem nie rozpoznawały one przychodu pozastrefowego. 

 

Prawidłowość takiego postępowania do 30 grudnia 2020 r. potwierdzana była w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Niestety pod koniec roku pojawiło się odmienne stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD zgodnie z którą: 

  • w przypadku, kiedy wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części w jakiej zostały dofinansowane, nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, dofinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT). Możliwość ta dotyczy tylko takich wydatków, które nie są kosztami obiektywnie (np. niezapłaconych wynagrodzeń czy składek – art. 16 ust.1 pkt 57 i 57a ustawy o CIT) nie zaś tych, które nie zostały przez podatnika zarachowane jako koszty, 
  • wsparcie finansowego z uwagi na COVID-19 w postaci dopłat do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne podatkowo. Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymane w ramach przepisu art. 15g ustawy o COVID na wynagrodzenia pracowników należy zakwalifikować jako przychód w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. 

 

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem podatnik nie może dowolnie ustalić, że część wydatków na wynagrodzenia pracowników nie jest kosztem.  

 

Problem mogą mieć podatnicy działający w SSE (lub PSI), którzy nie zadbali o uzyskanie interpretacji w swojej indywidualnej sprawie, a zaufali niewiążącym „wyjaśnieniom”, których obecnie nie sposób odszukać na stronie https://www. podatki .gov.pl/. Wygląda bowiem na to, że stanowisko organów diametralnie się zmieniło, a ten kto nie uzyskał prawnej ochrony i zaufał MF „na słowo” może ponosi tego negatywne konsekwencje (konieczność rozpoznania przychodu pozastrefowego).  

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa