pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dokumentacja podatkowa a wartość transakcji

TLA Kancelaria > TP > Dokumentacja podatkowa a wartość transakcji

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2659/11 wskazał, że podatnicy, w celu zweryfikowania, czy przekroczone zostały limity wartości transakcji określone w ustawie o CIT, powinni:

  • zsumować wartość wszystkich transakcji usługowych zawartych z jednym podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym,
  • a w sytuacji przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 2 sporządzić odrębne dokumentacje podatkowe dla wszystkich transakcji usługowych, bez względu na ich typ oraz „pojedynczą” wartość.

Stan faktyczny

Skarżąca Spółka zajmowała się dystrybucją paliwa gazowego (działalność podstawowa) oraz m.in. wynajmem, dzierżawą nieruchomości (działalność poboczna). Pojedyncze transakcje związane z dystrybucją gazu przekroczyły limit wskazany w ustawie o CIT, nie przekroczyły ich natomiast transakcje związane z nieruchomościami (dopiero ich suma osiągnęła ustawowy limit).

Spółka we wniosku o interpretację indywidualną zadała pytanie, w jaki sposób dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej, należy liczyć limit wartości transakcji, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT.

Spółka uznała, że dla celów określenia obowiązku dokumentacyjnego:

  • nie należy łączyć transakcji wynikających z różnych typów transakcji zawartych z jednym kontrahentem (dystrybucja paliwa oraz wynajem, dzierżawa),
  • wartość każdego ze świadczeń należy porównać odrębnie z określonym limitem.

MF nie zgodził się z powyższym stanowiskiem, w wyniku czego Spółka zaskarżyła interpretację.

Stanowisko Sądu

W wyroku Sąd przychylił się do stanowiska MF uznając, że:

„odmienność usług tak różnych jak dystrybucja paliw gazowych oraz najem (dzierżawa) nieruchomości, nie budzi wątpliwości, chociaż – co należy zaznaczyć – wciąż są to usługi, a więc świadczenia tego samego rodzaju w rozumieniu art. 9a ust. 2 pkt 2.”

Zatem, w ocenie Sądu wszystkie transakcje, których przedmiotem są usługi, zawarte z jednym podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym powinny być uznane za świadczenie jednorodne, a w związku z tym ich wartość powinna podlegać zsumowaniu, a następnie porównaniu ze wskazanymi limitami.

Komentarz TLA

Stanowisko zaprezentowane przez WSA w Warszawie jest potwierdzeniem wypracowanej linii orzeczniczej (NSA w wyroku z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 1894/10).

Reasumując, w celu ustalenia, czy zostały przekroczone limity wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy powinni badać odrębnie dwa rodzaje transakcji, co oznacza, że w danym roku podatkowym sumowaniu podlegać będą:

  • wszystkie transakcje usługowe;
  • wszystkie transakcje towarowe,

zawarte z jednym podmiotem powiązanym.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa