pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dokumenty potwierdzające WDT w formie elektronicznej

TLA Kancelaria > VAT > Dokumenty potwierdzające WDT w formie elektronicznej

Stan faktyczny

Spółka dokonująca wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy dla możliwości zastosowania przez nią stawki 0% potwierdzenia odbioru towarów w formie papierowej może zastąpić dokumentami w formie elektronicznej (w formie pliku elektronicznego lub faksu, zawierającego zeskanowany dokument potwierdzający odbiór przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego).

Stanowisko organu podatkowego

Forma elektroniczna

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2012 r. (sygn. akt IPTPP2/443-486/12-6/JN) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przychylił się do stanowiska Spółki i stwierdził, że utożsamianie pojęcia dokumentu przewozowego tylko i wyłącznie z jego postacią papierową jest nieprawidłowe. Organ podatkowy przyznał, że dowodem potwierdzającym WDT, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, może być dokument zarówno w formie elektronicznej jak i przesłany faksem, jeżeli bezsprzecznie potwierdza on, że wywóz towarów z terytorium kraju nastąpił w wyniku dostawy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zdaniem organu podatkowego: Wskazać należy, że prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT nie jest uzależnione od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona.

Analogiczne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2012 r. (sygn. akt ILPP4/443-255/12-3/ISN).

Autentyczność pochodzenia

Podkreślić należy, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał na kwestię uprawdopodobnienia autentyczności dokumentów.

Odnosząc powyższe do dokumentów otrzymywanych w formie elektronicznej (poprzez pocztę e-mail) wydaje się, że uprawdopodobnienie autentyczności dokumentów nie będzie kwestią uciążliwą. Naszym zdaniem, warunek taki zostanie spełniony, jeżeli

  • podatnik będzie archiwizował korespondencję elektroniczną, w której otrzymał dokumenty potwierdzające dokonanie WDT, przy czym
  • uprawdopodobnienie autentyczności każdorazowo będzie wzmocnione, jeżeli podatnik będzie otrzymywał korespondencję z adresu e-mail, który jednoznacznie będzie wskazywał na kontrahenta (adres e-mail zawiera nazwę kontrahenta lub bezpośrednio odnosi się do jego strony www).

Podsumowując, w naszej ocenie omawiane powyżej stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej jest słuszne i potwierdza:

  • możliwość dokumentowania transakcji WDT w formie elektronicznej, przy czym rekomendowane jest, aby
  • podatnicy archiwizowali korespondencję (w postaci wiadomości e-mail), w której otrzymywali dokumenty w formie elektronicznej w celu uprawdopodobnienia ich autentyczności.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa