pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dywidendy do szwajcarskiego udziałowca w 2011_kontrole

TLA Kancelaria > Postępowania (raport z terenu) > Dywidendy do szwajcarskiego udziałowca w 2011_kontrole

Od 1 stycznia 2011 r. korzystanie ze zwolnienia z podatku od dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wymaga spełnienia warunku, zgodnie z którym w przypadku zagranicznych udziałowców musi istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej do wymiany informacji podatkowych pomiędzy polskimi organami podatkowymi a organami podatkowymi kraju rezydencji udziałowca (art. 22b ustawy CIT).

W 2011 roku problem braku takiej klauzuli w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) dotyczył udziałowców polskich podmiotów mających siedzibę w Szwajcarii.

Obecnie zauważalną praktyką staje się, iż urzędy kontroli skarbowej dokonują kontroli wypłat dywidend na rzecz podmiotów szwajcarski dokonanych w 2011 r. Wydawane w tym zakresie decyzje stwierdzają, że pomimo ciążącego na płatnikach obowiązku nie obliczali i nie pobierali oni należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej w 2011 r. dywidendy.

Organy argumentują, że

  • w roku 2011 nie było w UPO zawartej z Konfederacją Szwajcarską zapisu zawierającego klauzulę odnoszącej się do wymiany informacji, gdyż
  • odpowiednie postanowienie weszło w życie dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r a zatem
  • dywidendy wypłacone w 2011 r. przez spółki polskie na rzecz szwajcarskiego udziałowca nie mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego, a jedynie z obniżonej stawki podatkowej (wynikającej z UPO).

W ocenie TLA istnieją argumenty dające pole do dyskusji z organami w przedmiotowym zakresie – niemniej należy mieć na uwadze nieprawomocne jeszcze orzeczenie WSA w Krakowie z dnia 7 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 1272/14), w którym sąd potwierdził niekorzystne dla podatników stanowisko. W razie Państwa zainteresowania przedstawioną problematyką prosimy o kontakt.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa