pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Game Changer – 100 MLD dla biznesu cz. II

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Game Changer – 100 MLD dla biznesu cz. II

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia subwencyjny program wsparcia dla MŚP w celu:

 • ochrony miejsc pracy,
 • wsparcia w spłacie kredytów,
 • pokrycia kosztów bieżącej działalności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • MŚP (zatrudnienie od 10 do 249 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR);
 • spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% na skutek COVID-19 (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku);
 • brak u przedsiębiorcy otwartego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego albo restrukturyzacyjnego;
 • beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, korzystający ze wsparcia musi:
 • posiadać rezydencję podatkową w RP;
 • rozliczać podatki za ostatnie 2 lata w PL (jeśli dotyczy);
 • możliwe odejście od zasady beneficjenta, gdy beneficjent rzeczywisty (przedsiębiorstwo zagraniczne):
 • uzyska akceptację PFR na dodatkowe zobowiązania np. inwestycyjne;
 • zmieni rezydencję na PL w ciągu 9 miesięcy od udzielenia finansowania
 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r.:
  • prowadził działalność oraz
  • nie zalegał w US i ZUS (rozłożenie na raty lub odroczenie nie jest zaległością).

Jakie są formy wsparcia

 • Subwencje (w formie częściowo bezzwrotnej), maksymalna kwota pomocy publicznej udzielana przedsiębiorcy w ramach programu – 800 tys. EUR;
 • Subwencje przyznawane na podstawie umowy – warunki:
 • Przeznaczenie: pokrycie kosztów działalności;
 • Dopuszczalna spłata kredytów: do 25% wartości subwencji;
 • Brak możliwości płatności ze środków subwencji za rozliczenia z podmiotami powiązanymi;

Wysokość wsparcia

 • Spadek przychodów od 25% do 50% – 4% wartości przychodów z 2019 r.
 • Spadek przychodów od 50% do 75% – 6% wartości przychodów z 2019 r.
 • Spadek przychodów od 75% do 100% – 8% wartości przychodów z 2019 r.
 • Trzeba zwrócić subwencję gdy:
 • zwrot 100% – zaprzestanie działalności w trakcie 12 mcy po otrzymaniu subwencji;
 • zwrot 25% – braku powyższego spadku zatrudnienia (czyli zawsze 25% do zwrotu) + ewentualnie
 • zwrot różnicy między 25% subwencji a wykazaną stratą na sprzedaży w okresie 12 miesięcy od pierwszego miesiąca w którym odnotowano stratę (po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca udzielenia subwencji)
 • Od 0% do 25% – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia od 100% do 50%;
 • 25% – utrzymanie zatrudnienia na poziomie niższym niż 50%.
 • szczegóły będzie określać umowa, uproszczona procedura (bez badania zdolności kredytowej), przyznawanie możliwie „zautomatyzowane”;
 • zwrot subwencji – 24 równe miesięczne raty

W jakiej formie ubiegać się o wsparcie

 • sposób składania wniosków określi PFR z MG i MF (zgodnie z informacjami PFR wnioski mają realizować banki z wykorzystaniem oświadczeń przedsiębiorców, na tą chwilę 10 największych banków jest już gotowych i czeka na zielone światło).

Więcej informacji przedstawimy na webinarium „Game Changer – 100 MLD dla Biznesu”
w środę (15 kwietnia 2020 r.) o godzinie 12.00 (informacja o zapisach wkrótce).

Jeszcze dziś kolejny wpis TLA w zakresie wsparcia dla dużych przedsiębiorców.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa