pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Game Changer – 100 MLD dla Biznesu

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Game Changer – 100 MLD dla Biznesu

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia subwencyjny program wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w celu:

 • ochrony miejsc pracy,
 • wsparcia w spłacie kredytów,
 • pokrycia kosztów bieżącej działalności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Dla mikroprzedsiębiorców, czyli podmiotów zatrudniających do 9 pracowników i których roczny przychód nie przekracza 2 mln EUR, a suma bilansowa 2 mln EURO, warunki udziału w programie to:

 • spadek przychodów ≥ 25% w wyniku COVID-19 w dowolnym miesiącu (30 dni) po 1 lutego 2020 r. w odniesieniu do:
  • poprzedniego miesiąca,
  • analogicznego okresu 2019 r.,
 • brak postępowania  upadłościowego / likwidacyjnego / restrukturyzacyjnego;
 • posiadanie przez beneficjenta rzeczywistego polskiej rezydencji podatkowej i rozliczanie przez niego podatków przez ostatnie 2 lata na terytorium RP (możliwe jest „uchylenie” tego warunku przy spełnieniu innych zobowiązań);
 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • niezaleganie z należnościami publicznoprawnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień uzyskania finansowania;
 • nieprowadzenie działalności w konkretnych zakresach („biznes wątpliwy etycznie” np. handel bronią, wyroby tytoniowe; kasyna gry).

Wysokość wsparcia

Finansowanie będzie przekazywane poprzez subwencje zwrotne, a ilość kwoty podlegającej zwrotowi uzależniona jest od spadku średniego zatrudnienia (w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. lub analogicznego okresu roku poprzedniego).

W przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności – 100% zwrotu,
 • redukcji od 50% do 100% zatrudnienia – zwrot proporcjonalny do proporcji redukcji zatrudnienia,
 • spadku zatrudnienia o 10% następuje zwiększenie całkowitej kwoty do zwrotu o 10%,
 • braku spadku zatrudnienia – 25% zwrotu.

Wysokość wsparcia dla podmiotu, zaczyna się od 12 000 PLN, uzależniona jest od:

 • wysokości spadku przychodów;
 • ilości zatrudnianych pracowników.

Maksymalna kwota wsparcia to 324 000 PLN.

Spłata subwencji

Spłata subwencji będzie następować w 24 równych ratach, rozpoczynając się od 13 miesiąca kalendarzowego licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji.

W jakiej formie ubiegać się o wsparcie?

Nie zostały określone jeszcze szczegółowe zasady techniczne ubiegania się o pomoc, ale proces aplikacji następowała będzie online poprzez system wybranych banków.

Więcej informacji przedstawimy na webinarium „Game Changer – 100 MLD dla Biznesu” w środę (15 kwietnia 2020 r.) o godzinie 12.00 (informacja o zapisach wkrótce).

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa