pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Importerze, uważaj na wartość celną!

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Importerze, uważaj na wartość celną!

Wartość celna

Ustalenie wartości celnej importowanych towarów ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy w ogóle opłaca się sprowadzać dane towary i sprzedawać je na rynku unijnym, jak również jest istotne z punktu widzenia prawidłowego rozliczenia się z fiskusem.

Na wartość celną składają się poniższe elementy:

Podstawa wartości celnej

Cena faktycznie zapłacona lub należna za przywożone towary (art. 70 UKC).

Co dodajemy do podstawy?

Niektóre płatności importera na rzecz sprzedawcy albo na rzecz osoby trzeciej, ale na korzyść sprzedającego, które warunkują sprzedaż – o ile nie są ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary (art. 71 UKC). Przykładowo:

  • prowizja i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu,
  • koszt pakowania,
  • honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne, które kupujący musi opłacić, jako warunek sprzedaży,
  • koszty transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów aż do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny UE.

Co możemy wyłączyć z wartości celnej?

Wyłączenia, czyli elementy, które są poza wartością celną (art. 72 UKC). Przykładowo:

  • koszty transportu przywożonych towarów po ich wprowadzeniu na obszar celny UE,
  • opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarów w UE.

Tyle w teorii. Jednak zastosowanie tych przepisów w praktyce budzi sporo wątpliwości, które można zobrazować na przykładzie usług pośrednictwa w sprzedaży.

Pośrednictwo w sprzedaży

W obrocie prawnym orzecznictwo wyróżnia dwa rodzaje umów agencyjnych:

  1. umowa agencyjna typu pośrednictwa – zbiór czynności faktycznych, które nie wywołują skutków w sferze prawnej importera – jej koszty zwiększają wartość celną,
  2. umowa agencyjna typu przedstawicielskiego – pośrednik ma upoważnienie do wywierania skutków w sferze prawnej importera, w szczególności do zawarcia umowy kupna-sprzedaży – jej koszty, jako „koszty prowizji od zakupu” są poza wartością celną.
  • UKC definiuje „prowizję od zakupu” jako opłatę poniesioną przez przywożącego na rzecz jego agenta za reprezentowanie go przy zakupie towarów, których wartość celna jest ustalana.
  • W orzecznictwie podkreśla się, że tego rodzaju umowa wymaga udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, a nie tylko faktycznych (tak np. WSA w Gdańsku w wyroku z 21.06.2012 r., sygn. akt III SA/Gd 156/12).

Dlatego importerzy powinni z jednej strony zbadać, jakie czynności rzeczywiście wykonują ich pośrednicy sprzedaży oraz przeanalizować zakres zawartych z nimi umów i pełnomocnictw, w celu ustalenia, czy koszty ponoszone na ich rzecz można traktować jako „prowizję od zakupu” i na tej podstawie nie wliczać do wartości celnej.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa