pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Instrumentalne” wszczęcie KKS nie zawiesi przedawnienia?

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > „Instrumentalne” wszczęcie KKS nie zawiesi przedawnienia?

W przedmiotowej sprawie:

  • podatnik złożył korekty deklaracji VAT wskazując zmianę stawki sprzedawanych towarów z 8% na 5% – zgodnie z ówczesnym stanowiskiem organów,
  • półtora miesiąca przed okresem przedawnienia wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe (faza ad rem) odnoszące się do rozliczenia VAT podatnika.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lipca 2019 r. o sygn. I SA/Wr 365/19 wskazał, że badając sprawę należy przeprowadzić „test nadużycia” czyli:

  • zadać sobie pytanie „czy w sytuacji gdyby nie istniał art. 70 6 pkt 1 O.p. organy skarbowe dokonałyby wszczęcia postępowania karnego skarbowego?
  • Odpowiedź negatywna świadczy o nadużyciu prawa przez organ skarbowy”, a w konsekwencji nie może wywoływać skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia na podstawie tego przepisu.

Równocześnie sąd powiedział „sprawdzam” i zweryfikował, że:

  • wszczęcie postępowania karnego skarbowego nastąpiło na półtora miesiąca przed terminem przedawnienia,
  • na moment wydania wyroku brak było jakichkolwiek informacji o podjęciu innych działań w ramach postępowania KKS,
  • sprawa KKS nie wymagała czynności dowodowych bo dotyczyła zagadnienia prawnego (stosowania stawki 5% zamiast stawki 8%),
  • okoliczności sprawy wykluczały umyślność działania, bowiem osobom prowadzącym sprawy podatkowe na moment składania korekt deklaracji VAT (moment czynu) nie można było przypisać winy, co wykluczało możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego skarbowego (w tym zakresie WSA wszedł w kompetencje sądu karnego).

Sąd skonkludował, że w tej konkretnej sprawie:

  • organ podatkowy nadużył swojej kompetencji wszczynając postępowanie KKS wyłącznie po to aby zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  • doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych na skutek doręczenia decyzji organu odwoławczego po upływie terminu przedawnienia.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane pomimo świadomości związania uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 18 czerwca 2018 r. o sygn. I FPS 1/18, zgodnie z którą dla zawieszenia biegu przedawnienia wystarczające jest właściwe poinformowanie, że na skutek przesłanki z art. 70 §6 pkt 1 O.p. nastąpiło zawieszenie tego biegu.

Komentowane rozstrzygnięcie:

  • dla podatników jest niewątpliwie światłem w tunelu w sporach z organami skarbowymi naruszającymi zasadę „równości broni”,
  • dla profesjonalnych pełnomocników może stanowić inspirację do śmielszego powoływania się na prawa podstawowe uznane w systemie UE,
  • dla innych sądów administracyjnych jest przykładem mądrości i niezależności oraz motywacją do samodzielności w sprawach, w których ocena NSA (nawet przedstawiona w uchwale) jest niezgodna z prawem UE.

Wyrok jest nieprawomocny – miejmy nadzieję, że NSA należycie pochyli się nad solidną argumentacją przedstawianą w uzasadnieniu i będziemy świadkami wykształcenia się nowej linii orzeczniczej w kwestii zawieszenia biegu przedawnienia, w przypadkach instrumentalnego wszczęcia KKS.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa