+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Jednostki budżetowe gminy nie są odrębnymi podatnikami VAT

TLA Kancelaria > VAT > Jednostki budżetowe gminy nie są odrębnymi podatnikami VAT

TSUE w wyroku z dnia 29 września 2015 r., w sprawie C-276/14, jednoznacznie wskazał, że: gminne jednostki budżetowe (…), nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności.

Kwestię, czy gminne jednostki budżetowe są odrębnymi od gminy podatnikami VAT, rozstrzygał już NSA w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13. NSA wskazał, że:

  • gminne jednostki budżetowe nie mają przymiotu samodzielności, czy niezależności w dysponowaniu przyznanymi im środkami finansowymi, przy wykonywaniu wszelkich czynności, w tym opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  • dlatego też w przypadku, gdy w ramach ubocznej działalności gminnej jednostki budżetowej dojdzie do podjęcia czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług podatnikiem będzie gmina.

Niezależnie od uchwały NSA, Minister Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych dotychczas wskazywał, że gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane, jako odrębni podatnicy podatku VAT – tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. ILPP5/443-56/14-2/PG.

W odniesieniu do wyroku TSUE, Ministerstwo Finansów przedstawiło komunikat, że do połowy 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia, w których jednostki budżetowe występują, jako odrębni podatnicy.

Ministerstwo wskazało również, że jeśli gminy podejmą decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń:

  • korekty te muszą zostać dokonane za cały okres nieobjęty przedawnieniem,
  • należy uwzględnić m.in. obroty jednostek budżetowych, które dotychczas były zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT,
  • nie jest możliwe dokonanie wybiórczych korekt.

W tym zakresie należy również oczekiwać zmian ustawowych (prace legislacyjne powinny zostać podjęte jeszcze w tym roku).

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa