pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kiedy podatnik dochowuje należytej staranności? 

TLA Kancelaria > Podatki > Kiedy podatnik dochowuje należytej staranności? 

1 marca 2022 r. NSA wydał ważny i interesujący dla podatników wyrok o sygn. I FSK 647/18 [1]. Na razie znane jest uzasadnienie ustne i na jego podstawie przygotowaliśmy niniejszą informację.  

Przedmiot sporu 

Krajowy podatnik świadczył usługi transportowe oleju napędowego na rzecz innych podmiotów, które były zarejestrowane jako podatnicy VAT w państwach Unii Europejskiej. Usługodawca stwierdził, iż zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT – miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, a więc nie odprowadzał on podatku VAT od wykonywanych usług.  

Podczas kontroli dokonywanej przez fiskusa, stwierdzono, iż kontrahenci nie prowadzili działalności w krajach członkowskich, a jedynie byli tam zarejestrowani dla celów VAT. W związku z tym organ stwierdził, iż podatnik: 

 • Nie dochował należytej staranności, gdyż nie zweryfikował miejsc siedziby usługobiorców.
 • Jest zobowiązany do zapłaty zaległego podatku w zakresie wykonanych usług.  

Co orzekł NSA? 

Sąd powołał się na rozporządzenie wykonawcze Rady UE nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 112, zgodnie z którym: 

 • miejscem siedziby działalności jest miejsce, gdzie wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa, 
 • jeśli usługodawca nie posiada innych informacji, to może uznać, iż usługobiorca jest podatnikiem, skoro przekazał mu numer identyfikacyjny VAT i został on zweryfikowany.  

NSA wyciągnął następujące wnioski: 

 • podatnik krajowy nie ma instrumentów pozwalających na zweryfikowanie prawidłowości adresu swojego kontrahenta, względem gdzie są wykonywane funkcje naczelnego zarządu; 
 • podatnik powinien opierać się na kryterium formalnym, czyli: 
  • dokonać weryfikacji numeru VAT-UE kontrahenta poprzez sprawdzenie go w systemie VIES poprzez system VIES,
  • zweryfikować również pozostałe dane kontrahenta; 
 • wytyczne dotyczące należytej staranności są inne w przypadku dostaw towarów niż w przypadku świadczenia usług i nie należy ich utożsamiać. 

Podsumowanie 

Wyrok należy ocenić pozytywnie dla podatników. Umożliwia on mniej rygorystyczne podejście do dochowywania należytej staranności w przypadku świadczenia usług.  

Podkreślenia wymaga też fakt, iż NSA podchodzi racjonalnie do wymagań względem podatnika, wskazując, iż podmiot może zweryfikować numer VAT-UE w systemie VIES, ale nie ma możliwości sprawdzenia adresu kontrahenta. To pokazuje, że wszelkie kryteria należy stosować rozsądnie.  

[1] Wyrok NSA z dnia 1 marca 2022 r., sygn. I FSK 647/18 

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa