pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Korekta cen transferowych – jak rozumieją ją organy?

TLA Kancelaria > TP > Korekta cen transferowych – jak rozumieją ją organy?

Warunki dokonywania korekt cen transferowych zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. prezentowaliśmy na łamach Rzecznika Podatkowego tutaj.

Wprowadzone regulacje w tym zakresie miały być precyzyjnymi drogowskazami jak identyfikować i ujmować korekty cen transferowych, niemniej niejasne regulacje wprowadziły wiele wątpliwości i interpretacyjnych problemów. Brak jak dotąd wydanych objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych pozostawia podatników z dużym problemem. Poniżej prezentujemy wybrane interpretacje dotyczące korekt cen transferowych i wynikające z nich konkluzje, mogące w pewnych obszarach niektóre kwestie rozjaśnić:

  1. Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 29 listopada 2019 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.423.2019.1 Dyrektor KIS uznał, że:
  • korekty wynikające z rozliczenia wtórnego (w stanie faktycznym cykliczne rozliczenia, dokonywane w oparciu o koszty rzeczywiste świadczonych usług) należą do korekt kontraktowych, a ich podstawowym zadaniem jest wyeliminowanie różnic wynikających z aktualizacji bazy kosztowej będącej podstawą wyceny usług lub odchyleń wynikających z zakresu lub rozmiaru faktycznie wykonanej usługi;
  • takie rozliczenia wtórne dot. transakcji zrealizowanych w zakończonym roku nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy CIT;
  1. Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.215.2019.2.BK. Dyrektor KIS uznał, że korekty:
  • które nie są związane ze zmianą takich parametrów, jak rentowność Spółki czy ceny poszczególnych procesów (usług), lecz skutkiem urealnienia liczby procesów (z planowanej liczby do liczby faktycznie wykonanej, czyli brak korekty ceny jednostkowej, korekta jedynie całości ceny poprzez korektę ilości usług) oraz
  • których celem jest wyrównanie różnicy powstałej między budżetowaną a rzeczywistą liczbą procesów wykonanych w ramach świadczonych usług

nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e CIT.

  1. Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2020 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.47.2020.1.SJ. Dyrektor KIS potwierdził, że:
  • jeżeli korekty dochodowości spełniają wszystkie wymogi przewidziane w art. 11e – stanowią korektę cen transferowych,
  • nawet w sytuacji gdy transakcje są dokonywane ze spółką dystrybucyjną, a rentowność zapewniana jest spółce przez podmiot centralny.

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

stawki diet w podróżach służbowych 2023
Nowe stawki diet w podróżach służbowych  
28 września 2022
Podatek od nieruchomości
Jak ustalić wysokość w świetle – kolejne wątpliwości w podatku od nieruchomości
22 września 2022
Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora
20 września 2022

Archiwa