pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

KSeF – nowy projekt ustawy – podsumowanie najważniejszych zmian   

TLA Kancelaria > KSeF > KSeF – nowy projekt ustawy – podsumowanie najważniejszych zmian   

15 marca 2023 r. pojawił się nowy projekt ustawy dot. KSeF po konsultacjach publicznych – poniżej prezentujemy zarys najważniejszych zmian: 

 • obligatoryjny KSeF ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r.
 • obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) obejmie podatników, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
  • podmiot zagraniczny posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce będzie zobowiązany do wystawiania e-faktur tylko w zakresie, w jakim stałe miejsce uczestniczy w danej transakcji, 
 • z e-fakturowania zostały wyłączone faktury na rzecz konsumentów (B2C) – czyli inaczej niż planowano, 
 • podatnicy VAT zwolnieni ze względu na obrót, jak również wykonujący wyłącznie czynności zwolnione – będą zobowiązani do korzystania z KSeF od 1 stycznia 2025 r., 
 • ujęcie korekty faktur – za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawi e-fakturę korygującą (przy jednoczesnym braku konieczności posiadania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków transakcji), 
 • kurs waluty: za dzień wystawienia e-faktury oznacza dzień wprowadzenia jej do KSeF,. Dotychczasowe zasady stosowania kursu waluty zostają, jednakże ma zostać wprowadzony przepis, który powinien wyeliminować problem w związku z otrzymaniem numeru KSeF dzień po wprowadzeniu do systemu: 
  • Podatnik w przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego będzie mógł dokonać tego przeliczenia również według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wskazaną w polu P_1, pod warunkiem, że faktura ustrukturyzowana została wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur nie później niż następnego dnia po dniu wystawienia faktury
 • likwidacja 60-dniowego terminu na zwrot VAT i wprowadzenie 40-dniowego terminu (termin będzie mógł być przedłużany na czas weryfikacji rozliczenia podatnika) 
 • odstąpienie od obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych dla zaliczek otrzymanych w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towarów/świadczenie usług (pozostanie rozwiązanie fakultatywne) 
 • obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF będzie dotyczyć również w przypadku samofakturowania oraz fakturowania na zlecenie
  • KSeF ma przewidywać odpowiedni sposób uwierzytelniania zagranicznego podmiotu, który miałby dokonywać samofakturowania, 
  • KSeF ma umożliwić „odfiltrowywanie” faktur wystawionych w ramach samofakturowania bez konieczności pobrania wszystkich faktur, 
 • KSeF będzie przydzielać kod weryfikacyjny QR, który będzie pozwalać na weryfikację danych z faktury, 
 • informacje o niedostępności/awarii systemu KSeF będą publikowane w BIP MF (w przypadku braku możliwości takiego ogłoszenia – informacja będzie mogła być zamieszczona w środkach społecznego przekazu) 
 • nastąpiło doprecyzowanie sposobu fakturowania w okresie awarii (zarówno ogłoszona czasowa niedostępność KSeF, jak również brak możliwości wystawienia faktury występująca po stronie podatnika), 
 • do końca 2024 r. paragon z NIP będzie traktowany jako faktura uproszczona, 
 • kary dotyczące niedopełnienia obowiązku wystawiania faktury przy użyciu KSeF będą funkcjonowały od 1 stycznia 2025 r. 

Zrezygnowano z rozwiązania dotyczącego „propozycji faktur korygujących” oraz nastąpi likwidacja not korygujących – zatem jednym sposobem zmiany danych na fakturze będzie wystawienie faktury korygującej. 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa