pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Limit kosztów dla finansowania dłużnego – kwota wolna i współczynnik 30% EBITDA nie podlegają sumowaniu

TLA Kancelaria > CIT > Limit kosztów dla finansowania dłużnego – kwota wolna i współczynnik 30% EBITDA nie podlegają sumowaniu

Dla przypomnienia

  • przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych wraz z korzystaniem z tych środków,
  • do tych kosztów zalicza się w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. koszty finansowania dłużnego uwzględnia się w wyniku podatkowym tylko do wartości limitu określonego w ustawie. Kwestia ustalenia tego limitu budzi jednak uzasadnione wątpliwości interpretacyjne.

Powyższą kwestią zajął się Dyrektor KIS w interpretacji z 2 lipca 2018 r. W ocenie organu w wyniku podatkowym danego roku uwzględnia się koszty finansowania dłużnego:

  • w kwocie do 3 mln zł albo
  • w kwocie wyższej niż 3 mln zł, ale nieprzewyższającej 30% EBITDA.

Organ podkreślił, że powyższe wartości nie podlegają sumowaniu i należy je traktować rozłącznie. Jeżeli zatem, przykładowo, 30% EBITDA odpowiada kwocie 4,5 mln zł, to każde przekroczenie wartości nadwyżki kosztów finansowania ponad tę kwotę powoduje obowiązek wyłączenia wartości odpowiadającej temu przekroczeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Fundacja rodzina – wehikuł kumulacji kapitału 
1 lutego 2023
Wynajem nieruchomości od wspólnika – zawsze ukryty zysk?   
26 stycznia 2023
Praca zdalna na ostatniej prostej 
24 stycznia 2023

Archiwa