pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część IV

TLA Kancelaria > CIT > Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część IV

Powiedzenie: „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie” niestety ma chyba swoją odmianę w sprawach dotyczących limitu kosztów.

Analizując interpretacje indywidualne wydawane na gruncie art. 15e ustawy o CIT, wprowadzającego ograniczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych – aż ciśnie się na usta: „Dajcie mi usługę, a podobieństwo do usług wymienionych w katalogu z art. 15e ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT się do niej znajdzie!”

Po absurdach typu:

 • odpisy amortyzacyjne od licencji są również objęte limitem zaliczenia w koszty,
 • limitem nie są objęte tylko refaktury, w których podatnik (nabywający usługę od podmiotu powiązanego) refakturuje ją na inny podmiot – a refaktura polegająca na przerzuceniu przez podmiot powiązany kosztów usługi nabytej od podmiotu niepowiązanego jest objęta limitem,

pora na kolejne…

Niemalże każda usługa jest podobna do usługi doradczej, zarządzania i kontroli, badania rynku

 • organy podatkowe dysponując usługami doradczymi, zarządzania i kontroli, badania rynku czy usługami reklamowymi – doszukują się tego rodzaju usług w niemalże każdej usłudze nabywanej od podmiotów powiązanych
 • ponadto dokonują oceny, że jeśli usługa zawiera w sobie elementy różnych usług (wymienionych i niewymienionych w art. 15e ust 1 pkt. 1), to na pewno elementy usług wymienionych w tym katalogu są w danej usłudze przeważające,
 • na tej podstawie organy podatkowe twierdzą, że np. usługi związane z zakupami (np. wyszukiwanie dostawców), usługi związane z rozwojem nowych produktów, usługi koordynacji logistyki czy nawet usługi rozwoju technicznego to usługi objęte limitem kosztów,
 • idąc tym tokiem rozumowania można uznać, że usługa w zakresie opieki nad owcami jest również objęta limitem kosztów – wybór pokarmu, sprawdzenie pokarmu przy zakupie, ustalanie pór karmienia, wypasu czy strzyżenia posiada przecież elementy zarządzania, kontroli, analizy rynku …

Koszty usług bezpośrednio związanych

 • absurdalne jest również podejście do kosztów usług „bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub usługi”,
 • organy co prawda olśniło i nie twierdzą już, że koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem/nabyciem to koszty bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu podatkowym (jak to miało miejsce w pierwszych interpretacjach dotyczących limitu kosztów),
 • ale kierując się wytycznymi Ministerstwa Finansów wskazują, że jest to koszt usług w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze (koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi),
 • mimo tego, nawet jeśli podatnik np. w zakresie kosztów koordynacji zakupów wskazuje, że koszt tej usługi jest wkalkulowany w cenę towaru,
 • to organy i tak twierdzą, że:
  • są to koszty pośrednie – za uznaniem ich za koszty bezpośrednio związane nie przemawia fakt, że koszt tej usługi wpływa bezpośrednio na kształtowanie cen produktów,
  • ponadto, usług tych nie można uznać za usługi niezbędne do wytworzenia towarów sprzedawanych przez podatnika.

Czy o osiągnięcie takiego celu chodziło ustawodawcy?

 


Zapraszamy do lektury poprzednich wpisów  z tego cyklu:

 1. Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część I
 2. Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część II
 3. Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część III

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa