pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

MF – Odsetki od cash-poolingu tylko częściowo w KUP?

TLA Kancelaria > CIT > MF – Odsetki od cash-poolingu tylko częściowo w KUP?

Ukształtowana w ostatnim czasie, niekorzystna dla podatników, linia interpretacyjna organów podatkowych ograniczająca możliwość zaliczenia w koszty podatkowe odsetek płaconych w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu jest konsekwentnie przełamywana przez sądy administracyjne (dotychczas na poziomie I instancji).

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem MF, umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową, umożliwiająca wzajemne bilansowanie sald rachunków Spółek należących do tej samej grupy kapitałowej:

  • jest umową pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b PDOPrU,
  • dla której znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.

Ze stanowiskiem tym nie zgadzają się sądy administracyjne. Stając po stronie podatników zwracają uwagę, iż w momencie przystąpienia do umowy cash-poolingu nieznane są elementy przedmiotowo istotne dla umowy pożyczki:

  • wysokość udostępnianych środków,
  • tożsamość podmiotu, któremu udostępniane są środki, a ponadto
  • brak jest możliwości swobodnego dysponowania środkami przez uczestników systemu.

Stosunki pomiędzy uczestnikami systemu nie powinny być kwalifikowane, jako udzielenie pożyczki, o której mowa w art. 16 ust 7b PDOPrU. Tym samym odsetki płacone w ramach umowy cash-poolingu nie powinny podlegać restrykcjom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

Ponieważ wszystkie korzystne dla podatników wyroki na chwilę obecną są nieprawomocne (organy podatkowe składały skargę kasacyjną), niestety podatnicy będą musieli jeszcze poczekać na rozstrzygnięcia NSA, o którym będziemy Państwa informować.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa