pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Moment zapłaty a ulga na nowe technologie

TLA Kancelaria > Innowacje > Moment zapłaty a ulga na nowe technologie

NSA w wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. II FSK 1440/13 negatywnie odniósł się do możliwości skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Spółka chciała dokonać odliczenia do wysokości 50% z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii, które zostały:

  • w całości zapłacone (również w formie potrącenia/kompensaty),
  • w roku poprzedzającym rok wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji podatnika.

Spółka swoją argumentację oparła na przepisie art. 18b ust. 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym jeśli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowej technologii w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zdaniem NSA (a wcześniej także Ministra Finansów oraz WSA) istotą art. 18b ust. 5 ustawy o CIT jest:

  • odwołanie się tylko i wyłącznie do przedpłaty/zadatku, jako zapłaty tylko części ceny
  • tym samym nie można tego przepisu stosować w sytuacji zapłaty całości ceny,

wobec tego poniesione przez Spółkę wydatki nie mogą być uwzględnione do odliczenia.

Wskazać należy również, że sądy administracyjne oraz organy podatkowe (również w omawianej sprawie) kwestionują możliwość uwzględnienia wydatków w odliczeniu, także w sytuacji gdy nastąpiła część zapłaty, z czym ciężko jest się zgodzić.

Mając na względzie powyższe rozstrzygnięcie, aby móc skorzystać z odliczenia należy z ostrożnością podchodzić do precyzowania terminów i rodzaju płatności związanych z zakupem nowych technologii już na etapie kształtowania umowy, w szczególności gdy wiadome jest, że nowa technologia nie będzie od razu wprowadzona do ewidencji podatnika.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa