pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Monitorowanie przewozu towarów

TLA Kancelaria > Inne > Monitorowanie przewozu towarów

W dniu 17 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708).

Obowiązki nałożone ustawą to m.in.:

 • dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń przewozu za pomocą elektronicznego rejestru zgłoszeń SENT,
 • w tym celu należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w skrócie PUESC (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Pod adresem: https://test.puesc.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie)  można testowo założyć konto na platformie PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia przewozu towaru.

Towary, których przewóz zostanie objęty obowiązkiem monitorowania:

 1. towary objęte podkategoriami PKWiU (jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami/pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów):
 • od 19.20.21 do 19.20.28 – benzyna i oleje napędowe oraz opałowe,
 • 19.20.29 – oleje smarowe,
 • 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy – alkohol etylowy nieskażony ≥ 80% obj.,
 • 20.14.75 – alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe,
 • od 20.59.41 do 20.59.42 – preparaty smarowe, środki przeciwstukowe,
 • 20.59.43 zawierające alkohol etylowy – płyny hydrauliczne hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe,
 • 20.59.57 – gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni, wyroby chemiczne,
 • 20.59.58 – biodiesel,
 • 38.12.25 – oleje odpadowe,
 1. towary objęte pozycjami CN (jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami/pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów):
 • 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy – alkohol etylowy nieskażony (obj. 80% lub więcej), alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone,
 • 2707 – oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej,
 • 2710 – oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych,
 • 2905 – alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne,
 • 2917 – kwasy polikarboksylowe,
 • 3403 – preparaty smarowe oraz preparaty stosowane do natłuszczania,
 • 3811 – środki przeciwstukowe,
 • 3814 zawierających alkohol etylowy – rozpuszczalniki i rozcieńczalniki,
 • 3820 zawierających alkohol etylowy – środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe,
 • 3824 – gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni, produkty chemiczne,
 • 3826 – biodiesel i jego mieszaniny,
 1. alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie UE środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów),
 2. susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy (bez względu na jego ilość w przesyłce),
 3. towary inne niż wymienione powyżej, które mogą zostać określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wyłączenia z obowiązku monitorowania przewozu zawarte są w art. 3 ust. 4-7 ustawy.

Transakcje objęte monitorowaniem:

 • dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • eksport i dopuszczenie do obrotu na terytorium kraju.

Podmioty objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń o przewozie:

 • podmiot wysyłający – gdy przewóz rozpoczyna się na terytorium kraju,
 • podmiot odbierający – gdy przewóz następuje z kraju UE albo państwa trzeciego na terytorium kraju,
 • przewoźnik – gdy przewóz następuje z jednego kraju UE na terytorium drugiego kraju UE albo na terytorium państwa trzeciego.

Sankcje

Niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy będzie się wiązało z dotkliwymi sankcjami, w tym m.in. zatrzymaniem towaru lub środka transportu oraz nałożeniem kar pieniężnych – przy czym kary pieniężne będą mogły zostać nałożone dopiero począwszy od 1 maja 2017 r.

 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa