pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nadchodzi termin raportowania MDR-3

TLA Kancelaria > MDR > Nadchodzi termin raportowania MDR-3

Podmioty, u których wystąpiły schematy transgraniczne powinny pamiętać, że generalnie zgodnie z art. 86j §1 Ordynacji podatkowej Korzystający, który: 

  • dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego 

lub 

  • uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, 

– w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację MDR-3. Informacja MDR-3 zawiera: 

  • Numer Schematu Podatkowego, 
  • wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.” 

Obowiązek nie wystąpił w 2020 r. bowiem na podstawie art. 31y ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został zawieszony: 

  • terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. 

Niestety powyższe zawieszenie nie dotyczy już schematów transgranicznych, dla których zgodnie §4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych 
i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami: 

  • Przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej – w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej; 

Wszystko wskazuje na to, że nieco zapomniany obowiązek wystąpi w końcu u podmiotów, które wdrożyły schematy transgraniczne, bowiem nic nie wskazuje na kolejne przedłużenie terminów raportowania. Generalnie obowiązek dotyczący: 

  • 2019 r. – powinien zostać wykonany do 30 kwietnia, 
  • 2020 r. – powinien zostać wykonany do 30 czerwca (terminy na złożenie deklaracji zostały przesunięte). 

Zwracamy uwagę, że w kontekście MDR-3 szczególnie problematyczne może okazać się ustalenie wysokości korzyści podatkowej, uzyskanej w danym okresiewynikającej z wdrożonego schematu. Nasza praktyka wskazuje, że niejednokrotnie wymaga to przeprowadzenia alternatywnej kalkulacji zobowiązania podatkowego, co może okazać się dość skomplikowane. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa