pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nadchodzi termin złożenia sprawozdań o terminach zapłaty dla dużych podmiotów

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Nadchodzi termin złożenia sprawozdań o terminach zapłaty dla dużych podmiotów

Ustawa antyzatorowa obowiązuje już od początku obecnego roku, jednakże nie wszystkie zawarte w niej obowiązki wchodziły w życie w tym samym czasie. Z uwagi na upływ niemal roku od wejścia w życie tych przepisów, a także fakt, iż uwaga przedsiębiorców w ostatnich miesiącach zajęta była kolejnymi tarczami antykryzysowymi, warto przypomnieć o obowiązku złożenia sprawozdania o stosowanych terminach płatności przez duże podmioty.  

 

Czym jest sprawozdanie o terminach zapłaty? 

 

Sprawozdanie o terminach zapłaty, to zestawienie informacji o wszystkich świadczeniach pieniężnych, które w danym roku były związane z podmiotem składającym sprawozdanie. Świadczenia te dzielą się na 4 podstawowe rodzaje: 

  • świadczenia otrzymane od innych podmiotów, 
  • świadczenia, które zostały zapłacone na rzecz innych podmiotów, 
  • świadczenia, za które podmiot składający sprawozdanie nie otrzymał zapłaty, 
  • świadczenia, których podmiot składający sprawozdanie nie zapłacił. 

 

Kto jest objęty obowiązkiem sprawozdawczym? 

 

Do składania sprawozdań zobowiązane będą dwa rodzaje podmiotów: 

  • podatkowe grupy kapitałowe, 
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość rocznego przychodu przekracza 50 mln euro. 

W ramach struktury tych podmiotów obowiązek złożenia sprawozdania ciąży na kierownikach danej jednostki, tj. członkach zarządu lub innego organu zarządzającego. Może to być także, w zależności od sytuacji spółki, likwidator, syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Istotne jest, że w przypadku podatkowej grupy kapitałowej odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania ciąży na kierowniku każdej jednostki wchodzącej w skład grupy.  

 

W jaki sposób składa się sprawozdanie? 

 

Sprawozdanie jest składane drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznego formularza, który został w ostatnim czasie opublikowany pod tym linkiem. Składa się je jedynie w formie elektronicznej i musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Termin na złożenie sprawozdania to 31 stycznia 2021 roku, jednak z uwagi na fakt, iż dane mają obejmować cały rok, nie będzie możliwe złożenie go szybciej niż 1 stycznia 2021 roku.  

 

Czy warto myśleć o obowiązku już teraz? 

 

Zebranie tak dużej ilości informacji z pewnością będzie ułatwione w przypadku przygotowania się do realizacji tego obowiązku odpowiednio wcześniej. Opublikowany już formularz pozwala zapoznać się z wymaganiami odpowiednio wcześniej i przygotować się do jego wypełnienia przed nadejściem terminu złożenia sprawozdania. Przy odpowiednim przygotowaniu samo wypełnienie formularza będzie tylko przeniesieniem do niego przygotowanych wcześniej danych, wobec czego sugerujemy zainteresowanie się obowiązkiem już dziś. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że brak przedstawienia sprawozdania w terminie do 31 stycznia 2021 r. stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Warto również dodać, iż sprawozdania będą dostępne publicznie, co może być pomocne przy ocenie ryzyka wchodzenia w relacje biznesowe z danym dużym podmiotem na podstawie ich dotychczasowej realizacji zobowiązań.  

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa