pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nieściągalne wierzytelności a zaliczenie do kosztów

TLA Kancelaria > CIT > Nieściągalne wierzytelności a zaliczenie do kosztów

W dniu 17 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 239/13, NSA wydał wyrok na gruncie przepisów art. 16 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit a ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem, wierzytelności odpisane jako nieściągalne, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, o ile ich nieściągalność została udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe lub wyższe od jej kwoty.

Stan faktyczny

Wnioskodawca wystąpił do Ministra Finansów z pytaniem:

Jakiego rodzaju koszty należy uwzględnić przy określaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p., a w szczególności czy do kosztów tych należy zaliczyć koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu obsługi procesu windykacyjnego, ustalone na podstawie ceny/stawki rynkowej stosowanej przez kancelarię w odniesieniu do usług związanych z obsługą procesu windykacyjnego?”

Stanowisko organu podatkowego i sądu

Minister Finansów wskazał, że określając przewidywane koszty, należy odnieść się tylko i wyłącznie do „niezbędnych kosztów”.

W ocenie Ministra Finansów, im wyższe będą przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne, tym wyższa będzie wartość wierzytelności, która w przypadku nieściągalności zostanie zaliczona do kosztów podatkowych bez konieczności uzyskiwania postanowień organu egzekucyjnego lub sądu. Dlatego też Minister Finansów uznał, że wysokość przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych nie może być ustalana przez podatnika w sposób dowolny.

Podobne stanowisko zaprezentował WSA.

NSA oddalając skargę kasacyjną podatnika, podkreślił, że w kalkulacji przewidywanych kosztów odzyskiwania wierzytelności należy uwzględnić:

  • wyłącznie niezbędne koszty procesowe i egzekucyjne,
  • określone na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i wydanych do niego rozporządzeń wykonawczych.

Wobec powyższego wskazać należy, że w sytuacji zaliczenia wierzytelności nieściągalnych do kosztów podatkowych na podstawie protokołu, przy uwzględnieniu przez podatnika wszystkich kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, w tym kosztów z tytułu obsługi prawnej, których cena jest wyższa niż ustalona w obowiązujących przepisach, wysokość tych kosztów może być zakwestionowana przez organy podatkowe.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa