pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin
TLA Kancelaria > Aktualności > Nowe rozporządzenie PSI

W ostatnim możliwym terminie – 30 grudnia 2022 r. (w piątek) opublikowane zostało
w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (dalej: Rozporządzenie).

O niektórych projektowanych zmianach pisaliśmy już w sierpniu 2022 r. tutaj, bo wtedy też przedstawiony został projekt Rozporządzenia. Niestety treść która weszła w życie od 1 stycznia 2023 r. różni się od zapowiadanej.

1. Pomoc publiczna dopiero po zakończeniu inwestycji

Najistotniejszą zmianę wprowadza §9 ust. 1 Rozporządzenia, gdzie wskazano wprost, że:

  • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu (…)”

Dotychczas pomoc publiczna przysługiwała od miesiąca w którym poniesione zostały koszty kwalifikowane.

Nowa treść może znacznie wpłynąć na termin rozpoczęcia konsumpcji pomocy publicznej.

2. Koszty kwalifikowane – coraz węższe

Dodatkowo wskazane wprost zostało, że:

  • w przypadku dużych przedsiębiorców również ŚT nabywane w ramach leasingu finansowego muszą być nowe,
  • w przypadku dużych przedsiębiorców nabycie lub wzięcie w leasing finansowy ŚT – musi nastąpić na rynkowych zasadach,
  • aby w kosztach kwalifikowanych ująć cenę nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie ŚT – musi być on kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • koszty z tytułu leasingu finansowego będą kwalifikowane jeżeli zostaną poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego (nie ma znaczenia termin zakończenia inwestycji),
  • w przypadku nowej inwestycji polegającej na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił – transakcja musi być przeprowadzona na warunkach rynkowych,

Opisane zasady mają zastosowanie do DoW, których uzyskanie wszczęto po 31 grudnia 2022 r.

Konfrontując powyższe z datą publikacji Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw kalkulacja wskazuje, że przedsiębiorcy rozważający uzyskanie DoW praktycznie nie mieli szans zdecydować:

  • czy wnioskować o wsparcie na „starych” zasadach;
  • czy wnioskować o wsparcie na „nowych” zasadach.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa