pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowe sankcje TP – czerwona kartka również za „nierynkowość” transakcji

TLA Kancelaria > TP > Nowe sankcje TP – czerwona kartka również za „nierynkowość” transakcji

Nie opadł jeszcze kurz po wrześniowych rozgrywkach ze sprawozdaniami CIT-TP/PIT-TP, dokumentacją TP oraz oświadczeniami o jej sporządzeniu, a podatnicy już powoli muszą przygotowywać się na odpowiednie zabezpieczenie cen transferowych dotyczących roku podatkowego 2019.

Wprowadzone regulacje w zakresie cen transferowych z dniem 1 stycznia 2019 r., wydają się być bardziej przyjazne i przejrzyste dla podatników, niemniej działania ustawodawcy na tym gruncie idealnie wpasowały się w treść węgierskiego przysłowia – „Nawet białe lilie rzucają czarny cień”. Nowe sankcje na gruncie cen transferowych mogą być bowiem o wiele bardziej dotkliwe niż na gruncie uprzednich regulacji.

W związku z tym, w celu uświadomienia ewentualnych konsekwencji związanych z uchybieniami na gruncie cen transferowych, przybliżamy nowe sankcje w tym zakresie.

a) KKS

Oświadczenie

 • Czyn – brak złożenia do US oświadczenia o sporządzeniu TP, złożenie oświadczenia po terminie lub poświadczenie w nim nieprawdy;
 • Sankcja – kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 21.600.000 zł);
 • Kto w ryzyku? – kierownicy jednostki w rozumieniu UoR;
 • Uwaga – w nowych oświadczeniach (dotyczących cen transferowych od 2019 r.) członkowie zarządu będą poświadczać nie tylko o sporządzeniu dokumentacji, ale również o dokonanych rozliczeniach z podmiotami powiązanymi zgodnie z warunkami rynkowymi (zatem grozi im kara również za nierynkowość realizowanych transakcji);

TP-R

 • Czyn – niezłożenie do Szefa KAS informacji o cenach transferowych (TP-R), złożenie jej po terminie lub poświadczenie w niej nieprawdy;
 • Sankcja – kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 21.600.000);
 • Kto w ryzyku? – co do zasady osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi podmiotu;
 • Uwaga – TP–R jest nowym, mocno rozbudowanym narzędziem służącym wstępnej weryfikacji cen transferowych przez organy (zastępuje CIT-TP/PIT-TP);

b) Ordynacja podatkowa

 • Czyn – zastosowanie ceny „nierynkowej” w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi, brak przedłożenia dokumentacji cen transferowych;
 • Sankcja:
 1. jeżeli organ określi wysokość dochodu lub straty, ustali jednocześnie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10 % sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty i niewykazanego w całości lub części dochodu;
 2. w przypadku, gdy podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł, albo strona nie przedłożyła dokumentacji cen transferowych – stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20%;
 3. w przypadku, gdy łącznie spełnione są przesłanki wskazane powyżej (15 mln zł i brak dokumentacji) – stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 30%;
 • Kto w ryzyku? – Podatnik realizujący transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi;
 • Uwaga – sankcja zastępująca dotychczasową możliwość zastosowania 50% stawki dla doszacowanego dochodu (nieefektywne narzędzie z perspektywy organów z uwagi na możliwość stosowania jedynie w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji, a taka zazwyczaj była przedkładana).

Biorąc powyższe pod uwagę podatnicy powinni z dużą pieczołowitością przeanalizować realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi pod względem ich zgody z warunkami rynkowymi oraz zastanowić się nad wdrożeniem odpowiedniej procedury należytej staranności w zakresie cen transferowych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa