pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowelizacja KPC – zwiększona ochrona roszczeń pracowników

TLA Kancelaria > Prawo > Nowelizacja KPC – zwiększona ochrona roszczeń pracowników

Od września 2023 roku zabezpieczenie w postaci obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu wydania prawomocnego orzeczenia: 

 • reguluje: 
  • zmieniony art. 477² § 2 KPC – dotyczący wszystkich pracowników, 
  • wprowadzony art. 755⁵ KPC – dotyczący pracowników szczególnie chronionych. 
 • w sprawach dotyczących: 
  • wypowiedzenia umowy o pracę, 
  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, 
 • jeżeli pracownik wniósł o: 
  • uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne, 
  • lub o przywrócenie do pracy. 

Zabezpieczenie nie dotyczy więc sytuacji, gdy pracownik dochodzi przed sądem tylko odszkodowania.  

Wszyscy pracownicy 

Art. 477² § 2 KPC wprowadził obowiązek orzeczenia przez sąd (na wniosek pracownika), w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracającym pracownika do pracy, o zabezpieczeniu w postaci dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

Pracownicy szczególnie chronieni 

Zgodnie z nowym art. 755⁵ KPC: 

 • zabezpieczenie jest udzielane przez sąd na wniosek pracownika szczególnie chronionego na każdym etapie postępowania i obowiązuje do prawomocnego zakończenia postępowania, 
 • wniosek pracownika może obejmować również nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na jego rzecz, na wypadek naruszenia przez pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika, 
 • we wniosku pracownik szczególnie chroniony nie musi wykazywać interesu prawnego, wystarczy, że uprawdopodobni swoje roszczenie,  
 • sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy roszczenie jest całkowicie niezasadne, 
 • pracodawca może żądać uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu tylko wówczas, gdy po jego wydaniu zaistniały przesłanki do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, tj. z art. 52 § 1 KP 
 • postanowienie o zabezpieczeniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji, a sąd nada mu klauzulę wykonalności z urzędu.  

Zmiany znacznie wzmacniają pozycję pracownika, a zwłaszcza pracownika szczególnie chronionego.

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa