pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowy obowiązek informacyjny względem ZUS – zgłaszanie umów o dzieło

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Nowy obowiązek informacyjny względem ZUS – zgłaszanie umów o dzieło

Wśród przepisów tarcz antykryzysowych można poza ułatwieniami dla przedsiębiorców odnaleźć także nałożone na nich nowe obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez płatników składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło umów o dzieło zawartych od 1 stycznia 2021 roku.  

 

Nowy obowiązek informacyjny dotyczy umów o dzieło zlecanych przez płatników składek oraz osoby fizyczne (nawet niebędące płatnikami) z wyłączeniem umów: 

  • zawartych z własnym pracownikiem, 
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, 
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
     

Zgłoszenia, o którym mowa powyżej dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło podlegającej zgłoszeniu na specjalnie do tego celu udostępnionym formularzu RUD, który można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub w formie papierowejJednocześnie warto wspomnieć, iż niezgłoszenie umowy o dzieło, której zgłoszenie jest wymagane prawem zagrożone jest karą grzywny do 5000 złotych 

 

Raportowanie zawartych umów o dzieło ułatwi ZUS identyfikację podmiotów, które zlecają wykonanie dzieła i u których w konsekwencji będą mogły zostać przeprowadzone kontrole prawidłowości zawierania umów o dzieło. Należy pamiętać, że jeżeli w toku kontroli dana umowa zostanie uznana za niespełniającą warunków do uznania jej za umowę o dzieło, lecz za umowę zlecenia lub o pracę, wówczas może to wiązać się z obowiązkiem opłaty zaległych składek do ZUS. O ile raportowanie dotyczy umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., tak kontroli podlegać mogą wszystkie zawarte umowy o dzieło, toteż zachęcamy do analizy treści zawartych umów o dzieło oraz charakteru wykonywanych na ich podstawie prac pod kątem spełniania warunków określonych dla umów o dzieło 

 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa