pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

NSA po stronie importera w zakresie ustalania wartości celnej towarów

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > NSA po stronie importera w zakresie ustalania wartości celnej towarów

Stan faktyczny, na tle którego zapadł wyrok:

 • Spółka zgłosiła do dopuszczenia do obrotu kurtki zaimportowane z Chin, do zgłoszenia celnego dołączyła:
  • fakturę wystawioną na Spółkę przez pośrednika w sprzedaży (4.534,50 USD) oraz
  • fakturę wystawioną na pośrednika przez chińskiego sprzedawcę (4.171,74 USD),
 • po dopuszczeniu do obrotu – organ wszczął kontrolę postimportową i zwrócił się do organów chińskich o weryfikację faktury wystawionej przez chińskiego sprzedawcę,
 • chińskie organy celne przesłały wydruk z ewidencji urzędowej, w którym zadeklarowano cenę kurtek na 95.553,50 USD,
 • na tej podstawie polski organ celny uznał, że wartością celną importowanych towarów powinna być kwota zaewidencjonowana przez chińskie organy celne (95.553,50 USD), a nie wartość celna zadeklarowana przez Spółkę (21-krotnie niższa) i
 • wydał Spółce decyzje określające kwotę długu celnego oraz prawidłową wartość VAT importowego.

Spółka nie zgodziła się z tymi decyzjami i zaskarżyła je do WSA wskazując, że polskie organy:

 • bezkrytycznie zaufały dokumentom chińskim bez zweryfikowania ich poprawności oraz umożliwienia Spółce odniesienia się do treści dokumentów,
 • oparły rozstrzygnięcie na dokumentach przesłanych przez chińskie organy, mimo że dokumenty te nie są związane ani ze sprzedawcą, ani z pośrednikiem, lecz jedynie z przewoźnikiem,
 • twierdzą, że są całkowicie związane dokumentem wystawionym przez chińskie organy – niezrozumiałym jest dlaczego nie nadają takiego samego waloru dokumentacji przedłożonej przez Spółkę (w szczególności świadectwu pochodzenia potwierdzającego wartość transakcyjną towarów).

WSA nie uwzględnił zarzutów Spółki i uznał, że „polskie organy celne zasadnie przyjęły kwotę 95.553,50 USD jako cenę transakcyjną faktycznie należną za towar objęty przedmiotowym zgłoszeniem celnym, gdyż uzasadniały to dokumenty przesłane przez chińską administrację”.

NSA w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. I GSK 1828/14, nie zgodził się ze stanowiskiem WSA i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując, że WSA powinien:

 • zbadać czy prawidłowo organ uznał, że świadectwo pochodzenia (dokument urzędowy określający m.in. wartość towaru) jest bez znaczenia wobec zaświadczenia organu celnego (który w ogóle nie był zobowiązany do badania tej wartości) o wartościach deklarowanych przez chińskich eksporterów wobec swoich władz celnych.

Komentowany wyrok należy ocenić bardzo pozytywnie  – wynika z niego, że NSA nie godzi się na samowolę organów podatkowych w wydawaniu decyzji jedynie w oparciu o wybiórcze dokumenty przedstawione przez obce administracje celne. Wyrok ten pokazuje importerom, że warto walczyć o swoje racje i jeśli są ku temu argumenty – pójść w spór z organem.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa