pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

NSA za limitem 150 tys. PLN w KUP dla samochodów zamówionych w 2018 r.

TLA Kancelaria > Alert > NSA za limitem 150 tys. PLN w KUP dla samochodów zamówionych w 2018 r.

5 kwietnia 2023 r. NSA wydał wyrok, który może mieć istotne znaczenie dla podmiotów „korzystających” z samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 tys. PLN: 

 • zamówionych w 2018 r. (gdy nie obowiązywał limit w KUP); 
 • odebranych i co do których ostateczne umowy zostały podpisane w 2019 r. (gdy obowiązywał limit w KUP). 

Obecnie znane jest tylko uzasadnienie ustne i na tej podstawie przygotowaliśmy niniejszy wpis. 

Przedmiot sporu  

Spółka przed 1 stycznia 2019 r., czyli przed wprowadzeniem ograniczeń zaliczania do KUP kosztów leasingowania samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 tys. PLN, zawarła umowy ramowe dotyczące udostępnienia pojazdów. 

Umowy ramowe określały ogólne warunki m.in. takie jak: 

 • okres używania; 
 • warunki dotyczące płatności; 
 • zasady ubezpieczania; 
 • zasady wystawiania faktur; 
 • kary umowne. 

Działając na podstawie umowy ramowej Spółka: 

 • w 2018 r. przeprowadziła negocjacje i podpisała zamówienia na dostawę nowych samochodów; 
 • w 2019 r. odebrała samochody i podpisała indywidualne umowy użytkowania samochodu – potwierdzające warunki określone w umowie ramowej i zamówieniach. 

Co orzekł NSA? 

NSA w niniejszej sprawie o sygn. II FSK 2700/20 orzekł, że: 

 • Sąd I instancji nie miał dostatecznych podstaw, żeby przyjąć, iż umowa ramowa plus zamówienie zawierały wszystkie elementy istotne umowy leasingu (nie można mówić o zawarciu umowy leasingu już 2018 r.), 
 • jeżeli w indywidualnych umowach (zawartych w 2019 r.) strony potwierdzają wcześniejsze ustalenia, to znaczy, że: 
  • składają nowe oświadczenia woli co do tych elementów, które wcześniej ze sobą uzgadniały, więc 
  • wcześniejsze ustalenia nie miały charakteru definitywnego. 

Konkluzje 

Wyrok może być istotny dla podmiotów leasingujących floty, które na przełomie 2018/2019 r. podejmowały działania zorientowane na poddanie rozliczenia umów starym, korzystniejszym zasadom. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa