pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Obowiązek rejestracji jako podatnika akcyzy rozszerzony! Termin rejestracji do 19 października 2018 r.

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Obowiązek rejestracji jako podatnika akcyzy rozszerzony! Termin rejestracji do 19 października 2018 r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym nałożyła obowiązek rejestracji jako podatnika akcyzy:

 • również na podmioty, które wykonują czynności z wykorzystaniem wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (podmioty, które zużywają te wyroby w ramach prowadzonej działalności),
 • a nie jak było dotychczas – tylko przez podmioty, które dokonują czynności opodatkowanych akcyzą z wykorzystaniem tych wyrobów,
 • termin rejestracji: do 19 października 2018 r. (niespełnienie obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową).

Obowiązek rejestracji odnosi się przede wszystkim do podmiotów, które:

 • zużywają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej,
 • z przeznaczeniem do celów innych niż opałowe (jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych) lub napędowe (do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych).

Przykładowo dotyczy to:

 • benzyny lakierniczej (CN 2710 12 21) – wykorzystywanej np. do produkcji farb,
 • benzenu (CN 2902 20 00) – wykorzystywanego np. do produkcji farb, lakierów, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych,
 • toluenu (CN 2902 30 00) – wykorzystywanego np. do produkcji tworzyw sztucznych.

Poniżej zamieszczamy pytania, które mogą być pomocne do ustalenia, czy dany podmiot ma obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R:

 1. Czy zużywasz wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (należy znać kody CN zużywanych wyrobów)?
  • Jeśli tak, to przejdź do pytania nr 2.
 2. Czy wykorzystujesz je do celów innych niż opałowe lub napędowe (np. nabywasz benzyny lakiernicze i wykorzystujesz je do produkcji farby)?
  • Jeśli tak, to przejdź do punktu nr 3.
 3. Aby potwierdzić, że masz obowiązek rejestracji – należy przeanalizować jeszcze przesłanki z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym dotyczące zasad stosowania stawki 0zł na wyroby energetyczne z załącznika nr 2.
  • Jeśli analiza art. 89 ust. 2 potwierdzi, że przepis ten znajduje w Twoim przypadku zastosowanie – dokonaj rejestracji (formularz AKC-R) w terminie do 19 października 2018 r.

W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa