pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Obrót olejami smarowymi – kontrole

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Obrót olejami smarowymi – kontrole

W ostatnim czasie pracownicy komórek kontroli urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej szczególnie bacznie przyglądają się podatnikom, którzy zajmują się obrotem olejami smarowymi (CN 2710 19 77 do 2710 19 99). Z naszych informacji wynika, że pracownicy ww. organów odbywają szkolenia w przedmiocie podatku akcyzowego od olejów smarowych celem lepszego przygotowania do wykonywania czynności kontrolnych w tym zakresie.

Powyższe postępowanie organów celnych i skarbowych może być wynikiem ostatnich niekorzystnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabywania olejów smarowych.

Od wielu lat w Polsce trwa dyskusja, a zarazem spór pomiędzy podatnikami oraz organami podatkowymi, czy polska akcyza nakładana na oleje smarowe jest zgodna z przepisami prawa wspólnotowego. Spór ten dotyczy zarówno stanów faktycznych objętych przepisami nieobowiązującej już ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r., jak również zaistniałych już na gruncie nowej ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. (obowiązującej od 1 marca 2009 r.).

Na gruncie dawnej ustawy akcyzowej linia orzecznicza jest niejednolita, choć w poprzednich latach można było zauważyć przewagę orzeczeń korzystnych dla podatników, tj. stwierdzających niezgodność krajowych przepisów akcyzowych z prawem wspólnotowym, a co za tym idzie, dających prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę (o ile podatek akcyzowy od olejów smarowych był uprzednio odprowadzany). Przy czym warto podkreślić, że NSA wypowiedział się raz na korzyść podatników, innym razem na ich niekorzyść. Ponadto, w marcu i kwietniu tego roku pojawiło się znowu kilka niekorzystnych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.

Z kolei na gruncie nowej ustawy akcyzowej przeważają orzeczenia, zgodnie z którymi Polska w sposób prawidłowy zaimplementowała dyrektywę energetyczną i horyzontalną, co oznacza, że pobieranie podatku akcyzowego od olejów smarowych bądź ich zwolnienie od tego podatku na warunkach określonych w ustawie polskiej oraz przepisach wykonawczych jest zgodne z prawem.

Obecnie podatnicy podatku akcyzowego oczekują na uchwałę NSA, która powinna ostatecznie rozstrzygnąć zaistniały spór. Niemniej należy uzbroić się w cierpliwość, albowiem okres oczekiwania na uchwałę NSA wynosi ponad rok.

Mając powyższe na uwadze podatnicy, którzy zajmują się obrotem olejami smarowymi (w szczególności nabywają je wewnątrzwspólnotowo) powinni rozważyć, czy mają uporządkowane sprawy związane z rozliczaniem olejów smarowych i są przygotowani na ewentualną kontrolę urzędu celnego lub UKS.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa